Øving 1

Oppgaver fra læreboken:

  • Avsnitt 1.1/1.2: Oppgave 3, 5, 9, 11 og 12.
  • Avsnitt 3.1: Oppgave 1, 5, 6, 17 og 20.
  • Avsnitt 3.2: Oppgave 1 og 5
2009-01-13, Kristian Gjøsteen