Øving 8

Oppgaver fra læreboken:

  • Avsnitt 6.1: Oppgave 1, 3, 6, 8, 9 og 21.
  • Avsnitt 6.2: Oppgave 1, 3, 4 og 8
2009-03-03, Kristian Gjøsteen