Øving 6

Oppgaver fra læreboken:

  • Avsnitt 4.1: Oppgave 19 og 23
  • Avsnitt 5.2: Oppgave 1 og 4
  • Avsnitt 7.1: Oppgave 9
  • Avsnitt 7.2: Oppgave 1 og 17
  • Avsnitt 7.3: Oppgave 1, 8* og 10
  • Avsnitt 7.4: Oppgave 1, 6, 7 og 17*

Programspesifikke oppgaver:

  • BMAT: Avsnitt 7.2: Oppgave 13
  • BIT: Avsnitt 7.2: Oppgave 14

Studenter fra andre programmer kan velge om de vil gjøre oppgaven for BMAT eller for BIT.

*Stjernemerkede oppgaver skal gjøres, men må ikke leveres.

2009-02-17, Kristian Gjøsteen