Øving 3

Oppgaver fra læreboken:

  • Avsnitt 1.1-1.2: Oppgave 15
  • Avsnitt 1.3: Oppgave 18
  • Avsnitt 1, Supplementary exercises: Oppgave 6 og 24
  • Avsnitt 2.1: Oppgave 1, 3, 4, 5 og 10
  • Avsnitt 3.1: Oppgave 8, 9 og 22
  • Avsnitt 3.2: Oppgave 16, 17 og 18
  • Avsnitt 3.3: Oppgave 4 og 5
  • Avsnitt 8.1: Oppgave 4, 5 og 13
2009-01-27, Kristian Gjøsteen