Øving 2

Oppgaver fra læreboken:

  • Avsnitt 1.3: Oppgave 3, 16, 20, 25 og 30.
  • Avsnitt 1.4: Oppgave 1, 2, 9 og 12.
  • Avsnitt 3.1: Oppgave 4, 11, 18 og 27.
  • Avsnitt 3.2: Oppgave 8 og 9.

Programspesifikke oppgaver:

  • BMAT: Avsnitt 1.3: Oppgave 6.
  • BIT: Avsnitt 1.4: Oppgave 20 og 24.

Studenter fra andre programmer kan velge om de vil gjøre oppgavene for BMAT eller for BIT.

2009-01-20, Kristian Gjøsteen