Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma0003 [2017-03-21]
hallvabo
ma0003 [2017-03-23] (nåværende versjon)
hallvabo
Linje 13: Linje 13:
   * [[ma0003:​2010h:​|Høstsemesteret 2010]] Hilde Sande   * [[ma0003:​2010h:​|Høstsemesteret 2010]] Hilde Sande
   * [[ma0003:​2009h:​start|Høstsemesteret 2009]] Steffen Junge   * [[ma0003:​2009h:​start|Høstsemesteret 2009]] Steffen Junge
-  * [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA0003/​2008h/​|Høstsemesteret 2008]] [[https://​www.ntnu.no/ansatte/​magnusla|Magnus Landstad]]+  * [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA0003/​2008h/​|Høstsemesteret 2008]] [[https://​www.ntnu.edu/employees/​magnusla|Magnus Landstad]]
   * [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA0003/​2007h/​|Høstsemesteret 2007]] Steffen Junge   * [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA0003/​2007h/​|Høstsemesteret 2007]] Steffen Junge
   * [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA0003/​2006h/​|Høstsemesteret 2006]] Bente Østigård   * [[https://​www.math.ntnu.no/​emner/​MA0003/​2006h/​|Høstsemesteret 2006]] Bente Østigård
2017-03-23, Hallvard Norheim Bø