MA0003 Brukerkurs i matematikk for informatikere - Høsten 2012

Beskjeder

2013-08-05 Dagens eksamen og et (tidvis kortfattet) løsningsforslag. Håper det har gått bra! Oppdatering, 2013-08-20: Den opprinnelige løsningen til oppgave 6 inneholdt en feil. Jeg glemte å dividere med determinanten til \( A_c \) i uttrykket for \( A_c^{-1} \). Det er fikset nå.
2013-01-21 Sensurlistene er levert inn, og dere vil få beskjed om resultatet om ikke lenge. Karakterfordelingen ble: A: 0, B: 1, C: 9, D: 6, E: 15, F: 31 (50 %). Ord blir fattige.
2012-12-22 Løsningsforslaget til oppgave 4 på gårsdagens eksamen inneholdt en feil. Oppgaveteksten spesifiserer kun \( a,b \neq 0 \), og det tas ikke hensyn til at \( a \) kan være negativ i løsningsforslaget. Dette kan fikses ved at integrasjonsgrensene endres til \( -|a| \) og \( |a| \), alternativt kan man simpelten legge til et negativt fortegn foran integralet dersom \( a < 0 \). Dette er en komplikasjon jeg ikke tenkte over da jeg laget oppgavesettet - det burde stått \(a,b > 0 \) i oppgaveteksten, og jeg kommer ikke trekke poeng for løsninger som implisitt antar at \(a,b > 0 \). Jeg kommer også til å ta dette med i betraktningen ifb. med sensuren, og trolig foreta noen justeringen av karaktergrensene i deres favør.
2012-12-21 Dagens eksamensoppgaver og løsningsforslag. God jul og godt nytt år!
2012-12-21 For studenter som tar MA0003 opp igjen dette året, har jeg dessverre ikke anledning til å bruke resultater fra tidligere års midtsemesterprøver (se her, sitat "Dersom studenten har bestått, har han/hun rett til å framstille seg bare én gang i hvert emne for å forbedre karakteren. Hvis studenten har meldt seg til eksamen, og ikke trukket seg innen den fristen som er fastsatt av studiedirektøren, telles dette som et forsøk. Det er beste karakter som teller. Der karakteren fastsettes på grunnlag av flere delvurderinger, må alle vurderingene tas opp igjen.").
2012-12-20 Flere løsningsforslag fra gamle eksamensoppgaver er lagt ut.
2012-12-17 Gule ark med stempel fra institutt for matematiske fag finner dere utenfor instituttkontoret i 7.etg Sentralbygg 2 (ta heisen opp til 7.etg fra Tapir storkiosk på stripa). På dette arket kan du skrive hva du vil (på begge sider), og ta med som lovlig hjelpemiddel til eksamen.
2012-12-17 Flere spørsmål? Send meg en epost (Martin.Wanvik@math.ntnu.no) eller stikk innom kontoret mitt i 10.etg Sentralbygg 2. Jeg vil stort sett være tilstede utover i uken (og ihvertfall i kontortiden torsdag 10-12).
2012-12-07 Spørretime/repetisjonsforelesning før eksamen blir i H3, mandag 17/12 kl. 10:15-12:00. Send meg gjerne innspill på hva dere ønsker gjennomgått.
2012-11-22 Løsningsforslaget til midtsemesterprøven inneholdt en feil. På side 3, andre linje, stod det: "For b), så er det slik at en funksjon er kontinuerlig hvis den er definert i \( x_0 \) og \( \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \), så en funksjon kan godt være diskontinuerlig selv om \( \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0) \)." Siste del av setningen må erstattes med "[…] selv om \( \lim_{x \to x_0} f(x)\) eksisterer." (Dette er rettet i løsningsforslaget som ligger ute.)
2012-11-22 Repetisjonsforelesning/Spørretime/Oppgaveregning blir i H3, tirsdag 27/11 kl 10:15-12:00. Send meg gjerne innspill på hva dere ønsker at jeg skal gjøre - i utgangspunktet fortsetter jeg med regning av eksamenssettet fra våren 2009.
2012-11-19 Endelig pensumliste er lagt ut (se her). Ta kontakt med faglærer hvis noe er uklart.
2012-11-15 De som (etter at øving 12 er levert) mangler en øving på å få godkjent øvingsopplegg (altså, som har totalt 7 godkjente øvinger), får mulighet til å levere øving 13. Denne blir ikke veiledet på vanlig måte, og spørsmål rettes derfor til faglærer/øvingslærer. Øvingen består simpelthen av eksamensoppgaven fra våren 2004 (finnes under gamle eksamensoppgaver i menyen til venstre). Innleveringsfrist mandag 26. november, kl. 1600. Øvingen kan leveres i faglærers posthylle i 7.etg sentralbygg 2, eller ved personlig oppmøte på faglærers kontor.
2012-11-13 Kildekoden til eksemplene fra dagens forelesning (med referanser) er lagt ut under grafikk. Si ifra hvis dere har problemer med å kjøre dem (de er ikke testet verken på Windows, MacOS X eller Linux).
2012-10-09 Resultatene fra dagens midtsemesterprøve finner dere her (navnene til de som ikke hadde studentnummer tilgjengelig er erstattet med studentnummer). Dersom du mener at poengsummen din er feil, ta kontakt med faglærer. En fasit med løsningsforslag finner dere her, og selve prøven ligger her. Som kjent var det en trykkfeil i oppgave 1, alternativ c) - denne er rettet i filene over, men siden påstanden slik den stod fortsatt var riktig fikk feilen ikke noen konsekvens for svaret på oppgaven.
2012-10-07 Viktig! I motsetning til hva det står på NTNU's eksamenssider, så er kalkulatoren Citizen SR-270X College tillatt på eksamen og midtsemesterprøve (dette er såvidt meg bekjent den eneste varianten av SR-270X som produseres av Citizen og selges på Akademika på nåværende tidspunkt).
2012-10-01 Minner om at midtsemesterprøven blir en flervalgsprøve (multiple choice) - hver oppgave har altså et antall svaralternativer, og dere skal simpelthen sette ring rundt riktig svar (altså ikke nødvendig å vise mellomregninger). Da hele oppgaveteksten skal leveres inn, vil jeg oppfordre dere til å notere hva dere svarer på de ulike oppgavene på et kladdeark, og sammenligne dette med fasit som blir lagt ut i etterkant av prøven (på den måten kan dere kontrollere at prøven er rettet korrekt, og evt. si ifra om feil).
2012-10-01 Faglærer er bortreist fra og med tirsdag 2. okt til og med fredag 5. okt. Tirsdag 2. oktober foreleser derfor Øystein Skartsæterhagen. Faglige spørsmål knyttet til midtsemesterprøven kan rettes til øvingslærer Yvonne Grimeland, som er tilstede fra og med torsdag 4. oktober. Yvonne har kontortid torsdag 4.oktober mellom 10 og 12, og besvarer også epost (klikk på linken med navnet hennes for å se epostadresse og koordinater - kontoret hennes befinner seg i 8.etg i Sentralbygg 2, og kan nås ved å ta heisen opp til 8.etg fra Tapir storkiosk på Stripa). Merk: Faglærer vil ikke verken kunne lese eller besvare epost i nevnte tidsrom, så faglige spørsmål dere ønsker svar på før helgen må altså rettes til øvingslærer.
2012-09-24 Pensumliste til midtsemesterprøven er lagt ut. Se faginformasjon nederst på siden.
2012-09-09 VIKTIG! Informasjon om midtsemesterprøven er lagt ut, se under faginformasjon (nederst på siden).
2012-09-06 Studenter som har byttet fra MA1101 til MA0003, kan få med seg eventuelle godkjente øvinger over. Ta kontakt med faglærer for å få dette ordnet.
2012-09-06 Jeg (Martin) har satt opp fast kontortid torsdag 10:15-12:00 (opprinnelig et forelesningstidspunkt), der dere kan komme og stille eventuelle (faglige) spørsmål som måtte dukke opp. Sted er rom 1001 i Sentralbygg 2 (ta heisen opp til 10. etasje fra Tapir Storkiosk på Stripa, og gå til høyre til du kommer til enden av gangen).
2012-09-04 Viktig: Forelesningen torsdag 10-12 vil fra og med neste uke bli flyttet til mandag 8-10 i G1 (jeg har foreløpig ikke mottatt endelig bekreftelse på reservasjonen, men det skjer sannsynligvis snart). Merk at forelesningen torsdag 6/9 foregår i VE22 som normalt.
2012-08-28 Notat om trigonometriske funksjoner er oppdatert og lagt ut - jeg har lagt til et eksempel jeg gjennomgikk i dagens forelesning i tillegg til en figur. Jeg har også korrigert en feil, samt gjort en hel del andre endringer. For dere som var tilstede i dagens forelesning, og fikk utdelt en noe uferdig versjon, er nok det beste å evt. skrive ut en ny utgave. Se under fremdriftsplan.
2012-08-25 Gruppeinndelingen er klar. Se her.
2012-08-23 Jeg har lagt ut noen bemerkninger om bruk av 9.utgave av læreboka under faginformasjon.
2012-08-23 Første øving er nå lagt ut. Se her.
2012-08-22 Forelesningen på torsdag er flyttet til VE22 (samme bygning og etasje som det opprinnelige VE1). Beklager sen beskjed (men jeg kommer til å henge opp en lapp på døra til VE1 imorgen tidlig, så det skal ikke være noen krise).
2012-08-21 Minner om påmelding til øvingsopplegget - fristen er satt til fredag 24.august kl.1500. Se her. Merk at dette ikke må forveksles med eksamensoppmelding, som evt. må gjøres separat.
2012-08-21 Notater til dagens forelesning er lagt ut - se under fremdriftsplan.
2012-08-19 Første forelesning blir tirsdag 21. august i auditorium H3].
2012-08-19 På disse sidene vil du (etterhvert) finne all informasjon om faget MA0003 Brukerkurs i matematikk for informatikere.

Faglig innhold

Emnet omfatter funksjoner av en variabel, eksponential-, logaritme- og trigonometriske funksjoner, grenseverdier, derivasjon og integrasjon med anvendelser. I tillegg tar vi opp lineære ligningssystemer, matriser og grunnleggende matriseregning. Disse temaene knyttes mot anvendelser innen informatikk, blant annet datagrafikk og billedbehandling.

Se kursbeskrivelse.

2013-08-20, martinw