Hvor skal øvingene leveres?

Svar: I nordre lavblokk, som henger sammen med sentralbygg 2 på nordsiden (altså motsatt side av kantine og bokhandel).

Figuren viser rommet (370B) i rosa, som er rommet hvor innleveringsboksene er. Det er en trapp opp fra flystripa i 2. etasje (grønn), og en innebygd gangvei over taket fra 3. etasje i sentralbygg 2 (gul). Boksene for MA0003 er nederst til høyre langs veggen som er til høyre når man kommer opp trappen fra stripa.

Tredje etasje

2011-08-30, Øystein I Skartsæterhagen