MA0003 Brukerkurs i matematikk for informatikere - Høst 2010

Eksamen desember 2010

Gi gjerne beskjed dersom noe er uklart i løsningsforslaget, skrivefeil osv.

Treffetid før eksamen

Felles spørretime onsdag 8. desember kl 13.15 i S7:

 • det blir først spørsmål i plenum; send meg gjerne en mail i forkant med spesielle temaer eller oppgaver dere ønsker jeg skal se på
 • deretter kan dere sitte i S7 og jobbe fremover til kl 16, og jeg vil være der for å svare på spørsmål som dukker opp

Treffetid på kontoret (rom 1101, 11. etg sentralbygg 2):

 • Torsdag 9. desember: kl 14.15-16.00
 • Fredag 10. desember: kl 10.15-13.00
 • Mandag 13. desember: kl 10.15-16.00

Meldinger

 • 02.12.10: Det er lagt ut noen flere eksamensoppgaver med Newtons metode og Eulers metode hentet fra oppgaver i Matematikk 1.
 • 22.11.10: Siste forelesning torsdag blir brukt til oppsummering og gjennomgang av eksamen frå i fjor (høst 2009). Siden med gamle eksamensoppgaver er nå oppdatert med eksamen frå høst 2009 og vår 2010 med løsning, samt noen kommentarer om oppgaver som ikke er relevante for høstens pensum. Merk at det bare er de to siste eksamene som innholder numerikk-oppgaver.
 • 22.11.10: Minner om at 8 av 12 øvinger må vere godkjent for å gå opp til eksamen. Her kan du sjekke hvor mange øvinger du har godkjent, dersom noe ikke stemmer, ta først kontakt med din studass. Har du øvingsopplegget godkjent frå tidligere år, så er dette fortsatt gyldig. Har du levert øvinger i MA1101 må du kontakte studass der for å få overført øvingene til MA0003.
 • 19.11.10: Endelig pensumliste er nå lagt ut under Faginformasjon. Resten av pensum i Lay vil bli gjennomgått på forelesning mandag.
 • 15.11.10: To av oppgavene på øving 11 er nå endret slik at alle oppgavene er fra pensum forelest frem til i dag. Pass på at du har versjonen datert 15. november. Flere treningsoppgaver er også lagt ut.
 • 01.11.10: Ekstra forelesning mandag 8. november kl 9.15 i S7. For å ta igjen den siste timen vi har mistet, blir det en trippeltime mandag 8. november: 9.15-12.00 i S7
 • 26.10.10: Øving 8: Riktig diff.ligning i oppg. 1.1 c fra notatet skal være y'' + 9 y = 0, beklager trykkfeilen.
 • 25.10.10: Her er en fasit der riktig alternativ er markert med gult. Merk at rekkefølgen på oppgavene og alternativene skiftet fra oppgaveark til oppgaveark. Ta kontakt dersom du ikke finner ditt nummer på listen eller noe ikke stemmer. Vi vil gå gjennom prøven i forelesning. Ditt kandidatnummer finn du på StudWeb.
 • 20.10.10: Lykke til på semesterprøva i morgon! Eg er bortreist, så Heidi Dahl blir fagleg kontakt for prøva. Husk: Kryss av for eit alternativ pr oppgåve i tabellen på baksida av arket. Det er ti oppgåver, riktig kryss gjev to poeng, feil kryss eller fleire kryss osv gjev null poeng.
 • 18.10.10: Ingen øving denne uka pga semesterprøven. Men studassene er tilgjengelige på de vanlige tidspunktene og kan hjelpe dere repetere til semesterprøven.
 • 15.10.10: Husk semesterprøve torsdag 21. oktober kl 10.15 i S7! Pensum til prøven er alt som er forelest frem til og med maks/min-problemer. Et suppleringsnotat som inneholder det vi har lært om inverse funksjoner og derivasjon av trigonometriske funksjoner er også lagt ut. Se mer informasjon under Faginformasjon.
  Viktig: i dag er siste frist for å kontakte instituttkontoret og si fra dersom du har krav på tilrettelegging under semesterprøven.
 • 15.10.10: Tema for de neste ukene er differensialligninger og antiderivasjon (integrasjon). Her følger vi ikke fremstillingen til boken, og en oppdatert versjon av fjorårets notat kommer. Inntil videre legges det ut notat fra det vi har gjennomgått på forelesningen på Fremdriftsplan-siden.
 • 11.10.10: Da er notatet om numerisk løsning av ligninger lagt ut. Finner dere feil, gi beskjed, så kommer oppdaterte versjoner. De første oppgavene i hvert avsnitt er tenkt som treningsoppgaver til øving 7.
 • 11.10.10: Kode for Newtons metode er nå lagt ut, og siste oppgave på øving 7 med med Newtons metode på PC er endret litt. Gi tilbakemelding dersom det er problem med kodene.
 • 08.10.10: Øving 7 er nå lagt ut, men treningsoppgaver for de numeriske metodene mangler (de kommer sammen med notatet så snart som råd og senest mandag). På innleveringen kan dere velge mellom å gjøre de numeriske metodene for hånd eller bruke vedlagt matlab-kode (evt skrive en selv). Koden for halveringsmetoden ligger ute, men koden for Newtons metode (som vi skal gjennomgå på mandag) kommer etterhvert.
 • 08.10.10: Innleveringstidspunkt for øvinger er nå flyttet til kl 15 på fredager.
 • 27.09.10; Endringer i forelesningstidspunkt i uke 39 og 40: Forelesningen torsdag 30. september utgår. I stedet blir det en ekstra forelesning mandag 4. oktober: Ordinær forelesning i S7 fra 10.15-12.00. Ekstra forelesning i H1 fra 12.15 til ca 13.00 med hovedfokus på trigonometriske funksjoner.
 • 20.09.10: Det blir møte i referansegruppa mandag 27. september etter forelesningen. Ta kontakt med en av dei som er i referansegruppa dersom du har tilbakemelding, innspill eller kommentarer til forelesningene, øvinger og øvingsopplegget, informasjon på nett, organiseringen generelt eller andre ting knyttet til faget.
 • 10.09.10: Øving 3 er nå lagt ut. Nye grupperom: gruppe 2 er flyttet til B22 (1 etg samme bygg som før) og gruppe 3 til R54 (over Realfagskantina) fra og med uke 37.
 • 06.09.10: Fra og med denne uken har gruppe 1 har fått nytt rom: ELROM G012 (i kjeller, gamle elektro - link til kart på øvingssiden).
 • 02.09.10: Øving 2 er lagt ut (innleveringsoppgavene som pdf-fil, ikke hentet fra boka). Noen av oppgavene vil bli enklere etter forelesning på mandag. Jeg anbefaler alle å se på treningsoppgavene for å sikre seg at man behersker disse. I pdf-filen for øving 1 er en skrivefeil i oppgave 60 nå rettet opp.
 • 30.08.10: Fremdriftsplanen er oppdatert. Der ligger det også linker til pdf-filer brukt i forelesningene (også den som ikke ble vist i dag), men merk at disse ikke er fullstendige notater. Notatet om trigonometriske funksjoner finner du under Faginformasjon.
 • 30.08.10: Gruppeinndeling (oppdatert etter forelesning) ligger på øvingssiden. Sjekk at du er kommet med og at alt er riktig. Er du ikkje på lista, ta kontakt snares! Første veiledning er denne uken!
 • 30.08.10: Usikker på om du skal velge MA0003 eller MA1101: Kjøp boken som brukes i MA1101 (Adams). Denne dekker det aller meste av pensumet i MA0003 (inkludert matrise-delen). Øvinger godkjente i MA1101 blir tellende om du skifter til MA0003. Pdf-fil som inneholder innleveringsoppgavene fra øving 1 er lagt ut på øvingssiden for de som ikke bruker Bittinger-boken. Merk at dette bare er innleveringsoppgavene, ikke treningsoppgavene.
 • 26.08.10: Første øving er lagt ut på øvingsiden. Denne blir veiledet i uke 35 og innlevering er satt til mandag 6. september. Merk at det bare er oppgaver merket med stjerne som skal leveres inn. Fullstendig informasjon om grupper, tider, studasser og inn/utlevering kommer trolig i morgen.
 • 26.08.10: Kommentar til pensum i faget: Pensum om funksjoner, funksjonsdrøfting og derivasjon er hentet fra kap R og kap 1-3 i Bittinger, samt et notat om triogometriske funksjoner. Vi kommer til å snakke om (enkle) differensialligninger for blant annet å motivere integrasjon (kap 4 og deler av kap 5 i Bittinger), så denne delen vil legges opp på en annen måte enn i læreboka. Videre kommer vi til å ta med numeriske metoder i pensum, både for å løse ordinære ligninger, men også for differensialligninger. Det vil si, hvordan kan man finne gode tilnærminger (og gode algoritmer) for løsningen av ligninger (ved hjelp av datamaskiner)? Pensumet om differensialligninger og numerikk vil bli dekket av en oppdatert versjon av dette notatet. Siste del av pensum er lineære ligningssystemer og matriser og er dekket av kap 1 og deler av kap 2 i boka til Lay.
 • 11.08.10: Første forelesning blir mandag 23. august i auditorium S7. Dette er andre uken av Realstart
 • 11.08.10: På disse sidene vil du (etterhvert) finne all informasjon om faget MA0003 Brukerkurs i matematikk for informatikere.

Faglig innhold

Emnet omfatter funksjoner av en variabel, eksponential-, logaritme- og trigonometriske funksjoner, grenseverdier, derivasjon og integrasjon med anvendelser. I tillegg tar vi opp lineære ligningssystemer, matriser og grunnleggende matriseregning. Disse temaene knyttes mot anvendelser innen informatikk, blant annet datagrafikk og billedbehandling.

Se kursbeskrivelsen.

2018-01-31, Hallvard Norheim Bø