MA0002 Brukerkurs i matematikk B (våren 2020)

Emnet går i Blackboard.

For å få tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for våren 2020
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Heidi Strømskag hvis du fremdeles ikke har tilgang.

2019-12-03, Hallvard Norheim Bø