MA0002 Brukerkurs i matematikk B (våren 2019)

Emnet går i Blackboard.

For å få tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for våren 2019
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Heidi Strømskag hvis du fremdeles ikke har tilgang.

2018-11-26, Hallvard Norheim Bø