MA0002 Brukerkurs i matematikk B (våren 2018)

Emnet går i Blackboard.

For å få tilgang til emnet, så må du

  • ha en aktiv NTNU-brukerkonto
  • ha betalt semesteravgift for våren 2018
  • være undervisningsmeldt i emnet (sjekk på StudentWeb)

Kontakt faglærer Heidi Strømskag hvis du fremdeles ikke har tilgang.

2017-12-13, Hallvard Norheim Bø