MA0002 Brukerkurs i matematikk B. Vår 2016

Tentativ fremdriftsplan (oppdatert)

Uke Tema Pensum
17 Repetisjon av pensum
16 Mer om retningsfelt, likevektspunkter og stabilitet 11.1
15 System av differensiallikninger, Likevektspunkter og stabilitet. 11.1
14 Optimeringsteori (max/min). Hessematriser. 10.6
13 Kjerneregel, implisitt derivasjon, retningsderiverte. 10.5
11 Tangentplan, deriverbarhet og linearisering. 10.4
10 Funksjoner av flere variable, grenser og kontinuitet, partiellderiverte 10.1 - 10.3
9 Analytisk geometri, linjer i planet og rommet, plan i rommet, parametrisering. 9.4
8 Egenvektorer og egenverdier 9.3.2 - 9.3.3
7 Lesliematriser, Lineære funksjoner, litt analytisk geometri og generelt om funksjoner 9.2.5 og 9.3.1
6 Matrise-algebra
Inverse matriser, determinant.
9.2.2 - 9.2.4
5 Lineære systemer
Matriser
9.1 og 9.2.1
4 Førsteordens lineære differensiallikninger. Stabilitet notat, 8.2
3 Integrasjon av rasjonale funksjoner.
Separable differensiallikninger,
7.3 og 8.1
2 En kort oversikt over temaer i pensum.
Integrasjonsteknikker: substitusjon og delvis integrasjon. Integrasjon av rasjonale funksjoner
7.1 - 7.3introduksjon.pdf
2016-04-26, Heidi Strømskag