MA0002 Brukerkurs i matematikk B. Vår 2016

Generelt

Hjemmeøvingene kunngjøres på denne siden ukentlig. Øvingene skal til godkjenning hos studentassistentene. Det blir i alt 12 hjemmeøvinger, hvorav minst 7 må være godkjent for å få adgang til eksamen. En øving blir underkjent dersom besvarelsen er for tynn eller mangelfull. Øvinger levert etter innleveringsfristen kan ikke regnes med at blir godkjent.

De som har vært oppe til eksamen i faget før, trenger ikke gjøre øvingene på nytt. Hvis noen har et tidligere godkjent øvingsopplegg, kontakt instituttkontoret for å ordne det formelle.

Innlevering

Frist for innlevering er fredag kl. 15.00 den uken øvingen blir veiledet.

Første innlevering er fredag 22. januar.

Papirinnlevering

Merk øvingene med øvingsnummer, navn og gruppenummer. Merk øvingen med "til retting" hvis du ønsker at studass skal rette innleveringen. Det er da forventet at studass kommenterer besvarelsen og påpeker eventuelle feil. La være å gjøre denne merkingen hvis du ikke er interessert i tilbakemeldinger. Studass vil da bare merke øvingen med "godkjent" eller "ikke godkjent".

Øvingene skal leveres i hyller i tredje etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg II. Disse er merket med MA0002 og øvingsgruppe. Øvingene leveres ut igjen samme sted.

Elektronisk innlevering

I øvingssystemet https://ovsys.math.ntnu.no/ har du oversikt over status på øvingene dine. Du vil også få tilgang til løsningsforslagene mandager etter innleveringsfristen kl 15. Logg inn med ntnu-brukernavn og passord. Her kan du også levere øvinger elektronisk, men avtal med studassen din om du da kan få øvingene kommentert.

Øvingstidspunkter

Øvingene starter i uke 3.

Gruppe Tid Sted Program
1 Mandag 08.15-10.00 B22 BKJ, MLREAL
2 Mandag 10.15-12.00 S22 BGEOL, Andre
3 Tirsdag 10.15-12.00 S21 BBI
4 Torsdag 12.15-14.00 KJL24 BIT, BBI, MBIOT5
5 Torsdag 14.15-16.00 S21 MBIOT5

Bytte av gruppe

Hvis øvingstiden ikke passer, kan du fritt delta i en annen øvingstime. Det viktige er at du leverer øvingen til den studassen i den gruppen du er registrert.

Øvinger

nr. Veiledes uke Øving Frist Løsningsforslag Kommentarer
1 3 7.1: 1, 6, 33, 38, 50.
7.2: 1, 6, 32.
7.3: 1, 5, 11, 20, 26.
22. januar Øving 1 LF
2 4 8.1: 1, 10, 14, 44. 29. januar Øving 2 LF
3 5 Øving 3 5. februar Øving 3 LF Skrivefeil rettet 2. feb
4 6 9.1: 1, 10, 17, 25.
Ekstra: 2, 9, 11.
9.2: 21, 24, 27, 42.
Ekstra: 1, 3, 15, 25, 38.
12. februar Øving 4 LF
5 7 Øving 5 19. februar Øving 5 LF
6 8 Øving 6 26. februar Øving 6 LF
7 9 Øving 7
Ekstra: 9.3: 53, 61, 64, 71, 75.
4. mars Øving 7 LF
8 10 Øving 8
Øving 8: 9.4: 14, 26, 30, 40, 48, 64, 66.
Ekstra: 9.4: 10, 18, 36, 46, 54.
11. mars Øving 8 LF
9 11 Øving 9
Øving 9:
10.1: 18.
10.2: 18, 32.
10.3: 24, 42.
Ekstra: 10.1: 13, 14, 10.2: 15, 10.3: 1, 6, 14, 18, 33.
18. mars Øving 9 LF Oppgave 1 i pdf'en er ikke obligatorisk. Kun for spesielt interesserte.
10 14 Øving 10
Øving 10:
10.4: 28, 36, 44,
10.5: 12, 28, 36, 43.
Ekstra: 10.4: 10, 18, 10.5: 1, 17.
8. april Øving 10 LF
11 15 Øving 11
Øving 11:
10.6: 1, 9, 12, 19, 29, 33.
Ekstra: 10.6: 8, 26, 34.
15. april Øving 11 LF
12 16 Øving 12 22. april

Ekstraoppgavene kan sees på som anbefalte treningsoppgaver og skal ikke leveres inn. Det vil bli lagt ut LF for alle oppgavene.

2018-04-04, Hallvard Norheim Bø