Øvinger og øvingsopplegg

Det blir 12 øvinger der 9 må være godkjente for å gå opp til eksamen.

Veiledning

Det blir fire øvingsgrupper:

Tid (Gruppe/Program)
Tirsdag 10.15-12.00 S24 (BGEOL)
Torsdag 10:15-12.00 K26 (BBI)
Torsdag 12.15-14.00 R54 (MBIOT5)
Torsdag 10.15-12.00 R73 (MLREAL + BKJ)

Veiledning av første øving blir i uke 3.

I parentesen bak hver gruppe er programmet der flesteparten av gruppen hører til.

De som ikke hører til en av de programmene ovenfor: Møt opp eller kontakt studass for den gruppen du ønsker, og hør om det er plass til flere.

Innlevering

Frist for innlevering er fredag kl 15.00 den uken øvingen blir veiledet.

Innlevering i 3. etg i Nordre Lavblokk (samme sted som for MA0001 i høst). Boksene er merket med MA0002, øvingsgruppe, tidspunkt, rom og navn på studass.

Øvinger

Alle eksamensoppgavene finner du på siden Gamle eksamensoppgaver

Øving1

Leveres innen 15.00, fredag 21.01

 • Fra kap 7.1.: 2, 12, 13.
 • Fra kap 7.2.: 13.
 • Fra kap 7.3.: 27, 29.

Løsningsforslag for noen av oppgavene: pdf

Øving 2

Leveres innen 15.00, fredag 28.01

 • Fra kap 8.1.: 7, 17, 30, 49, 51
 • Eksamen MA0002 2006V, Vedlegg: 1, 2 (N.B. oppgaven finnes i Del 2. Vis utregning, ikke bare skriv ned rett svaralternativ)

Løsningsforslag for noen av oppgavene: pdf

Øving 3

Leveres innen 15.00, fredag 4.02

 • Oppgave 1: Løs ligningen dy/dx - 5 y - x=0 , der y = 4/25 når x = 0.
  Hva er y lik når x = 1?
 • Oppgave 2: Løs ligningen xdy/dx +3x^3 y - x^3=0 (x>0; x^3 betyr x opphøyd i 3), der y = 1 når x = 1.
 • Eksamen MA0002 2006V, Vedlegg: 10 (vis utregning, ikke bare skriv ned rett svaralternativ)
 • Fra kap 9.1.: 2, 5, 10, 17, 20 (N.B. disse oppgavene er fra andre utgave av læreboka. Men de samme oppgavene finnes også i utgave 3 i Kap 9.1: 2, 5, 20, 27, 30
 • Eksamen MA0002 2006V, Vedlegg: 4 (vis utregning, ikke bare skriv ned rett svaralternativ)

Løsningsforslag for noen av oppgavene: pdf

Øving 4

Leveres innen 15.00, fredag 11.02

 • Fra kap 9.2.: 7, 17, 20, 25, 30, 33, 36, 37 (Oppgavene er fra andre utgave av læreboka).

N.B. De samme oppgavene finnes også i tredje utgave i Kap 9.2: 7, 23, 26, 31, 38, 41, 44, 45

Løsningsforslag for noen av oppgavene: pdf

Øving 5

Leveres innen 15.00, fredag 18.02

 • Fra kap 9.2.: 43, 46, 50, 51, 54, 57
 • Fra kap 9.3.: 22, 24, 42

N.B.: Oppgavene ovenfor er fra andre utgave av læreboka. Men de samme oppgavene finnes også i tredje utgave i Kap 9.2: 51, 54, 58, 63, 66, 69 og Kap 9.3.: 22, 24, 42

Løsningsforslag for noen av oppgavene: pdf

Øving 6

Leveres innen 15.00, fredag 25.02

 • Fra kap 9.3.: 53, 58, 59, 60, 71, 72, 73
 • I oppgave 72 ovenfor, finn A30 (Tips: For en 2x2-matrise B, er B[0,1]' kolonne 1 til B og B[0,1]' kolonne 2 til B. Her [0,1]' betyr transponerte av [0,1])

N.B.: Oppgavene ovenfor er fra andre utgave av læreboka. Men de samme oppgavene finnes også i tredje utgave i Kap 9.3 med samme nummer.

Løsningsforslag for noen av oppgavene: pdf

Øving 7

Leveres innen 15.00, fredag 04.03

 • Fra kap 9.3.: 75, 76
 • Fra kap 9.4.: 6, 17, 26, 27, 35, 40

N.B.: Oppgavene ovenfor er fra andre utgave eller tredje utgave av læreboka

 • Eksamen MNFMA001: 1999V: oppgave 5

Løsningsforslag for noen av oppgavene: pdf

Øving 8

Leveres innen 15.00, fredag 11.03

 • Fra kap 9.4.: 46, 48, 53, 54, 56, 60, 63 (samme oppgavene i andre utgave og tredje utgave)
 • Fra kap 10.1.: 5, 8, 10 (i andre utgave) eller Fra kap 10.1.: 9, 14, 16 (i tredje utgave)

Løsningsforslag for noen av oppgavene: pdf

Øving 9

Leveres innen 15.00, fredag 18.03

 • Fra kap 10.2.: 3, 6, 10, 13, 25, 30 (i andre utgave) eller Fra kap 10.2.: 7,12, 16, 19, 25, 30 (i tredje utgave)
 • Fra kap 10.3.: 10, 21, 26, 36, 45 (i andre utgave eller tredje utgave)
 • Fra kap 10.4.: 3, 6 (i andre utgave) eller Fra kap 10.4.: 7,8 (i tredje utgave)

Løsningsforslag for noen av oppgavene: pdf

Øving 10

Leveres innen 15.00, fredag 25.03

 • Fra kap 10.4.: 19, 39 (i andre utgave) eller Fra kap 10.4.: 25, 45 (i tredje utgave)
 • Fra kap 10.5.: 6, 11, 20, 28, 31, 36, 42 (i andre utgave eller tredje utgave)
 • Eksamen MA0002 2006V, Vedlegg: 3, 6 (vis utregning, ikke bare skriv ned rett svaralternativ)

Løsningsforslag for noen av oppgavene: pdf

Øving 11

Leveres innen 15.00, fredag 01.04

 • Fra kap 10.6.: 3, 10, 13, 19, 24, 37, 40 (i andre utgave eller tredje utgave)
 • Eksamen MA0002 2005H, Vedlegg: 1 Løsningsforslag
 • Eksamen MA0002 2006V, Vedlegg: 1 Løsningsforslag

Løsningsforslag for noen av oppgavene: pdf

Øving 12

Leveres innen 15.00, onsdag 13.04

Fra kap 11.1.: 19, 22, 28, 31, 47, 50 (andre utgave) eller Fra kap 11.1.: 19, 24, 34, 37, 57, 60 (tredje utgave)

Fra kap 11.2.: 13, 15, 17 ( andre utgave) eller Fra kap 11.2.: 19, 21, 23 (tredje utgave)

Eksamen MA0002 2005H, Vedlegg: 2

Løsningsforslag for noen av oppgavene: pdf

2018-04-04, Hallvard Norheim Bø