Fremdriftsplan

Her finner du en kort oversikt over hva som er gjennomgått i forelesningene, samt hva som er planen for kommende forelesning(er). Planen vil bli oppdatert etter hvert.

Uke Forelesning Kapitler Kommentar
2 1 7.1, 7.2, 7.3.2 Kort om Integrasjon ved substitusjon, Delvis integrasjon, Delbrøksoppspaltning
2 2 7.3.2, 8.1.1 Mer Delbrøkoppspaltning, separable differensiallikninger, løsning av separable differensiallikninger
3 3 8.1.1-8.1.3 Mer på løsning av separable diff.likninger, initialverdiproblemer
3 4 8.2.1 Likevektspunkter og stabilitet
4 5 notat + oppsummering til kap. 8 Lineære førsteordens diff.likninger (se notat på faginformasjon ovenfor), oppsummering til kap. 8
4 6 Kap. 9.1.1, 9.1.2 Lineære likningssystem og deres løsning
5 7 Kap. 9.1.2, 9.2.1 Resten av Kap. 9.1.2, og Kap. 9.2.1: Matriser
5 8 Kap. 9.2.2-9.2.4 Matrisemultiplikasjon, Inverse matriser
6 9 Kap. 9.2.4, notat Mer på inverse matriser, Determinanter av matriser (se notat)
6 10 Notat, Kap. 9.3.1 Determinanter (se notat), startet på 9.3
7 11 Kap. 9.3.2-9.3.3 Egenverdier og egenvektorer, potenser av matriser
7 12 Kap. 9.3.3 Mer på Potenser av matriser
8 13 Kap. 9.2.5, 9.4.1Leslie-matriser, startet på analytisk geometri
8 14 Kap. 9.4.1-9.4.3 Avsluttet Kap. 9.4.1, Skalarprodukt, Linjer i planet, Plan i rommet
9 15 Kap. 9.4.3 + oppsummering til kap. 9 Avsluttet Kap. 9.4.3, oppsummering til kap. 9
9 16 Kap. 9, Kap. 10.1 Avsluttet oppsummering til kap. 9, starter Kap 10.1 (funksjoner av flere variabel)
10 17 Kap. 10.1-10.3 Avsluttet Kap 10.1, og starter med Grenser, Kontinuitet og partielle deriverte for funksjoner av flere variabel
10 18 Kap. 10.3-10.4 Partielle deriverte, Tangentplan
11 19 Kap. 10.4-10.5 Tangentplan (linære) approksimasion, Vektorfunksjoner, Mer om derivasjon
11 20 Kap. 10.5 Retningsderiverte, Gradientvektor
12 21 Kap. 10.6 Lokale maksima/minima
12 22 Kap. 10.6 Absolutte maksima/minima
13 23 Kap. 10.6 Absolutte maksima/minima med bibetingelser, Oppsummering til KAP 10
13 24 Kap.11, 11.1Homogene linære system av diff. likninger med konstant koeffisienter
14 25 Kap.11.1Retningsdiagram
14 26 Kap.11.2, 11.3 Eksempler, Ikke-lineære autonome system
15 27 Kap 11.3, Oppsummering, Oppgaver fra gamle eksamener AvsluttetKap 11.3, Oppsummering til Kap 11, MA002 2010H–oppg.5 MA001 1998H–oppg.3, MNFMA001 1999H–oppg. 2
15 28 Siste forelesning, Oppgaver fra Kap. 8 og gamle eksamenerMA0002 2006V–oppg.1, 2, MA0002 2005H–oppg.1, 2005V–oppg.4, og noen oppgaver fra her, samt her
2011-04-08, tesfahun