Faginformasjon

Pensum

Fra kapittel 7.1 og 7.2 kreves det at dere kjenner til tankegangen for delvis integrasjon og integrasjon ved substitusjon, samt kan bruke metodene på enkle oppgaver tilsvarende de som er gitt på øvingene. Fra 7.3.2 kreves det at dere kjenner til ideen bak delbrøksoppspalting og kan utføre dette for enkle brøker der faktioriseringen av nevner er gitt, tilsvarende oppgavene gitt på øvingene.

Eksamen

  • Varighet: 4 timer
  • Hjelpemidler: A: "Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt." som beskrevet her.
2011-05-30, tesfahun