MA0002 Brukerkurs B i Matematikk våren 2010

Kursbeskrivelse finnes i studiehåndboka.

Beskjeder

 • 20.05: Lykke til på eksamen!
 • 28.04: Eg er bortreist frå 29. april fram til 13. mai, men leser og svarar på e-post dersom det skulle vere noko.
 • 28.04: Noen flere oppgaver med diff.ligninger: Oppgave 1-10 her, samt oppgaver tilknyttet notatet om førteordens, lineære diff.ligninger.
 • 26.04: Notat om systemer av diff.ligninger: Under faginformasjon er det nå lagt ut et lite notat som utfyller kapittel 11 og som er del av pensum til eksamen.
 • 26.04: Sjekk om du har fått øvingsopplegget godkjent: På siden med øvinger ligger en liste over de som er registrerte med nok øvinger. Ta kontakt med studass og faglærer dersom du mener ditt navn skulle vært på listen.
 • 26.04: Løsningsforslag til noen gamle eksamensoppgaver ligger nå på siden med eksamensoppgaver, og løsningsforslag til noen oppgaver fra alle øvingene er også lagt ut på siden med øvinger (disse er ikke korrekturlest, så det kan forekomme feil).
 • 19.04: Deler av forelesning på torsdag, samt siste forelesningstime neste måndag, vi l bli brukt til oppsummering. Gje beskjed om det er spesielle tema de vil eg skal fokusere på.
 • 07.04: Det er ikkje øving denne veka og øvinga for neste veke blir lagt ut i ettermiddag. På øvingssida er det no lagt ut løysingsforslag til nokre oppgåver frå øving 1-5. Minner om at forelesninga i morgon (og dei resterande torsdagane) er i H3.
 • 18.03: Endring av forelesningsrom: Frå og med torsdag 25. mars og ut semesteret er forelesingane torsdagar flytta til H3.
 • 17.03: I eksamensoppgaven på øving 9 (2007v oppg 2) er det feil i oppgave c: initialbetingelse skal være x(1)=2e
 • 05.03: Her er link til semesterprøva med løysingsforslag (gje gjerne beskjed om de oppdagar trykkfeil ol)
 • 05.02: Det blir møte i referansegruppa torsdag 11. februar. Kom gjerne med innspel, kommentarar og spørsmål, e-postadrsser finn du på sida Referansegruppe.
 • 25.01: Endring av rom: Torsdag 28.01 er forelesninga i S3 (ikkje i R2 som vanleg).
 • 25.01: Alle gamle eksamensoppgaver er nå lagt ut.
  Øving 2: Oppg 4 eksamen vår 01: nok å løyse diff.likninga (oppg d), men prøv gjerne på a-c også.
 • 21.01: Øving 2 er lagt ut med link til pdf-fil med eksamensoppgåvene. Fleire eldre eksamensoppgåver blir lagt ut her etterkvart. Legg merke til at først oppgåva på øving 2 har blitt endra etter forelesning i dag.
 • 20.01: Endring av veiledningstidspunkt for ei gruppe: Frå og med øving 2 er gruppa til Sindre Asphaug (opprinneleg tysdag 14-16 i R20) flytta til tysdag 13-15 i R50
 • 18.01: Oppdatert informasjon om øvinger, framdrift og faginformasjon er lagt ut.
 • 14.01: Øving 1 er lagt no lagt ut. Veiledning av denne blir neste veke og innlevering fredag 22/1 kl 12.15.
 • 13.01: Sidan kap 7 ikkje var pensum i MA0001 i haust, vil eg ta litt meir om delvis integrasjon og substitusjon i timen på torsdag. Deretter fortsetter vi på kap. 8.1.
 • Første forelesning blir mandag 11. januar, kl 8.15 i S2

Faglærer

 • Hilde Sande
  • Kontor: Rom 1101, Sentralbygg 2

Forelesninger

 • mandag 8:15 - 10:00 S2
 • torsdag 8:15 - 10:00 H3
2018-04-04, Hallvard Norheim Bø