Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma0002:2008v [2008-01-07]
haakenan
ma0002:2008v [2008-01-07] (nåværende versjon)
haakenan
Linje 5: Linje 5:
  
  
-=== Generell informasjon : === +==== Generell informasjon : ==== 
-== Faglærer: == +=== Faglærer: ​=== 
 Haaken Annfelt Moe, rom 1202, 12. etasje, Sentralbygg II.Tlf. 73593540, e-post: haakenan.fjerndette(at)math(dot)ntnu(dot)no. Haaken Annfelt Moe, rom 1202, 12. etasje, Sentralbygg II.Tlf. 73593540, e-post: haakenan.fjerndette(at)math(dot)ntnu(dot)no.
  
-== Lærebok og pensum: == +=== Lærebok og pensum: ​=== 
-=Claudia Neuhauser: =  +== Claudia Neuhauser: ​==  
-"Calculus for biology and medicine" ​2. utgave, +//Calculus for biology and medicine//, 2. utgave, 
-2004. Dette er samme bok som ble brukt i Brukerkurs i matematikk A.<br> +2004. Dette er samme bok som ble brukt i Brukerkurs i matematikk A. 
-=Foreløpig pensum: = +== Foreløpig pensum: ​==
 Kapittel 8: Seksjon 8.1 og 8.2, samt <a href=lindiff.pdf>​notat Kapittel 8: Seksjon 8.1 og 8.2, samt <a href=lindiff.pdf>​notat
 om lineære førsteordens differensiallikninger</​a>​. om lineære førsteordens differensiallikninger</​a>​.
Linje 21: Linje 21:
 Øvingene. Øvingene.
  
-== Øvinger:==+=== Øvinger:===
 Vi vil ha 12 øvinger i løpet av semesteret, og minst 8 av disse Vi vil ha 12 øvinger i løpet av semesteret, og minst 8 av disse
 skal leveres inn til godkjenning. Du må ha minst 8 øvinger skal leveres inn til godkjenning. Du må ha minst 8 øvinger
2008-01-07, Haaken Annfelt Moe