Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
ma0001 [2017-08-09]
hallvabo Høsten 2017.
ma0001 [2018-08-13] (nåværende versjon)
hallvabo Høsten 2018
Linje 4: Linje 4:
  
 <​infoboks fill> <​infoboks fill>
-  * [[ma0001:2017h:​|Høstsemesteret ​2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​olefrebr|Ole Fredrik Brevig]]+  * [[ma0001:2018h:​|Høstsemesteret ​2018]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​olefrebr|Ole Fredrik Brevig]]
 </​infoboks>​ </​infoboks>​
  
 <​infoboks border> <​infoboks border>
 +  * [[ma0001:​2017h:​|Høstsemesteret 2017]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​olefrebr|Ole Fredrik Brevig]]
   * [[ma0001:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​olefrebr|Ole Fredrik Brevig]]   * [[ma0001:​2016h:​|Høstsemesteret 2016]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​olefrebr|Ole Fredrik Brevig]]
   * [[ma0001:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​johnefo|John Erik Fornæss]]   * [[ma0001:​2015h:​|Høstsemesteret 2015]] [[https://​www.ntnu.edu/​employees/​johnefo|John Erik Fornæss]]
2018-08-13, Hallvard Norheim Bø