MA0001 Brukerkurs i matematikk A, høst 2017

Eksamen

  • Sensur forventes på Studentweb om ca. to uker.


Midtsemesterprøven

  • OBS: Hvis du ikke tok midtsemesterprøven, har du fått 0 poeng i resultat-listen. Det betyr at eksamen teller 100% på endelig karakter.
2018-02-16, Hallvard Norheim Bø