MA0001 Brukerkurs i matematikk A, høst 2016

Eksamen

  • Sensur er ca. 20. januar.


Informasjon

  • Mattelab før eksamen:
    • 14. desember: 15:15-17:00 i auditorium EL5.
    • 15. desember: 15:15-17:00 i auditorium EL5.
    • 16. desember: 15:15-17:00 i auditorium EL5.


Midtsemesterprøve

2018-02-16, Hallvard Norheim Bø