Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen forandres etter hver forelesning (om nødvendig).

Uke Tema Kapittel Video
34 Informasjon, introduksjon og gjennomgang av hele pensum.
35 Reelle tall, tallmengder, absoluttverdi. Linjer og sirkler i planet. Trigonometri, potenser og logaritmer. 1.1.1–1.1.5 Absoluttverdi, Linjer og sirkler, Trigonometri, Eksponentialfunksjoner og logaritmer.
36 Funksjoner og grafer. Polynomer, rasjonale funksjoner og potensfunksjoner. Eksponentialfunksjoner, inversfunksjoner, logaritmefunksjoner og trigonometriske funksjoner. 1.2 Funksjoner, Sammensatte funksjoner, Inverse funksjoner.
37 Eksponentiell vekst og rekursjon. Tallfølger og grenseverdier. Fibonacci-tall. 2.1, 2.2, 2.3.4 Tallfølger, Grenseverdier av tallfølger, Tallfølger definert rekursivt.
38 Grenseverdier. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 Definisjon av grenseverdier.
39 Kontinuerlige funksjoner. Derivasjon. Regnerelger for derivasjon. 3.2, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3 Kontinuerlige funksjoner, Skjæringssetningen, Derivasjon 1, Derivasjon 2, Derivasjon 3.
40 Derivasjon av trigonometriske funksjoner og eksponentialfunksjoner. Repetisjon. 4.5, 4.6
41 Midtsemesterprøve. Kjerneregelen, høyere ordens deriverte. Derivasjon av inversfunksjoner. Logaritmisk derivasjon. Implisitt derivasjon. 4.4, 4.7 Implisitte funksjoner, Den deriverte av en invers funksjon.
42 Anvendelser av derivasjon. Sekantsetningen. L'Hospitals regel. Newtons metode. Lineær approksimasjon. 4.8, 5.5, 5.7 Lineær approksimasjon.
43 Maksima og minima. Taylor-polynomer. 5.1, 5.2, 5.3.1, 7.6 Absolutt maksimum og minimum, Lokale maksima og minima.
44 Antiderivasjon. 5.8
45 Integrasjon. Riemann-integralet. Midtpunktregelen. Analysens fundamentalteorem og ubestemte integraler. 6.1, 7.5.1, 6.2 Problemløsning med integral, Fundamentalteoremet for integralregning.
46 Areal, gjennomsnittsverdi, uekte integraler. 6.3.1, 6.3.3, 7.4.1 Areal mellom kurver, Gjennomsnittsverdi.
47 Oppsummering og repetisjon.
2016-11-18, Ole Fredrik Brevig