MA0001 Brukerkurs i matematikk A, høst 2016

Generelt

Hjemmeøvingene kunngjøres på denne siden ukentlig. Øvingene skal til godkjenning hos studentassistentene. Det blir i alt 12 hjemmeøvinger, hvorav minst 8 må være godkjent for å få adgang til eksamen. En øving blir underkjent dersom besvarelsen er for tynn eller mangelfull. Øvinger levert etter innleveringsfristen kan ikke regnes med at blir godkjent.

De som har vært oppe til eksamen i faget før, trenger ikke gjøre øvingene på nytt. Hvis noen har et tidligere godkjent øvingsopplegg, kontakt instituttkontoret for å ordne det formelle.

Innlevering

Frist for innlevering er fredag kl. 15.00 den uken øvingen blir veiledet.

Første innlevering er fredag 2. september.

Papirinnlevering

Merk øvingene med øvingsnummer, navn og gruppenummer. Øvingene skal leveres i hyller i tredje etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg II. (Hyllene er klare fra onsdag 31. august.) Merk øvingen med "Ikke til retting" hvis du ikke ønsker at studass skal rette innleveringen. Studass vil da bare merke øvingen med "godkjent" eller "ikke godkjent".

Elektronisk innlevering

I øvingssystemet https://ovsys.math.ntnu.no/ har du oversikt over status på øvingene dine. Du vil også få tilgang til løsningsforslagene mandager etter innleveringsfristen kl 15. Logg inn med ntnu-brukernavn og passord. Her kan du også levere øvinger elektronisk, men øvingene vil da ikke bli kommentert av studass.

Øvingstidspunkter

Øvingene starter i uke 35.

Gruppe Tid Sted Program
1 Mandag 10.15–12.00 KJL24 BIT
2 Mandag 10.15–12.00 KJL21 BIT
3 Mandag 14.15–16.00 S24 ÅBIKJ
4 Tirsdag 12.15–14.00 B21 BGEOL
5 Onsdag 10.15–12.00 KJL21 BBI
6 Onsdag 10.15–12.00 KJL24 BBI
7 Onsdag 13.15–15.00 KJL24 MBIOT5
8 Onsdag 14.15–16.00 S22 MLREAL/BIT
9 Torsdag 12.15–14.00 S23 BIT
10 Torsdag 12.15–14.00 S21 BKJ/BIT
11 Torsdag 12.15–14.00 S24 BIT

Bytte av gruppe

Hvis øvingstiden ikke passer, kan du fritt delta i en annen øvingstime. Det viktige er at du leverer øvingen til den studassen i den gruppen du er registrert.

Det er ikke mulig å bytte gruppetilhørighet, untatt hvis du vil bytte fra gruppe 5 eller 6.

Øvinger

nr. Veiledes uke Øving Frist Løsningsforslag Kommentarer
1 35 Øving 1 2. september Repetisjon av eksponensregning og ligningsløsing. Den aller siste oppgaven er betraktelig vanskeligere enn de andre. De som ønsker, får ta det som en utfordring.
2 36 Øving 2 9. september
3 37 Øving 3 16. september
4 38 Øving 4 23. september
5 39 Øving 5 30. september
6 40 Øving 6 7. oktober
7 41 Øving 7 14. oktober
8 42 Øving 8 21. oktober
9 43 Øving 9 28. oktober Feil i LF Oppgave 3 (b) rettet 2. november.
10 44 Øving 10 4. november Trykkfeil i Oppgave 3 rettet 2. november.
11 45 Øving 11 11. november Feil i LF Oppgave 3 rettet 5. desember.
12 46 Øving 12 18. november
13 47 Øving 13 Ingen innlevering

"Anbefalte øvingsoppgaver" skal ikke leveres inn.

2018-02-16, Hallvard Norheim Bø