Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen Oppgave LF Oppgaver som ikke er pensum
Vår 2013 Oppg LF
Høst 2012 Oppg LF
August 2012 Oppg LF
Høst 2011 Oppg LF
Vår 2011 Oppg LF
Høst 2010 Oppg LF
Vår 2010 Oppg LF 4
Høst 2009 Oppg LF 4b
Vår 2009 Oppg LF 5, 6b, 6c
Høst 2008 Oppg LF 5a,5c
Vår 2008 Oppg LF 4
Høst 2007 Oppg LF 3,6
Vår 2007 Oppg LF 2b,2d
Høst 2006 Oppg LF 1a,1b,1c,2
Vår 2006 Oppg LF 1a,1b,2
Høst 2005 Oppg LF 1,2
Vår 2005 Oppg LF 1,2,3b
Høst 2004 Oppg LF 1,2,3b
Vår 2004 Oppg Finnes ikke 1a,1c,1d,2
2014-11-12, brustad