Øvingsopplegg

Du kan sjekke hvor mange godkjente øvinger du har her. Merk at det kan ta én uke fra innleveringsfristen før øvingen er registrert.

Hjemmeøvingene kunngjøres på denne siden ukentlig. Øvingene skal til godkjenning hos studentassistentene. Det blir i alt 10 hjemmeøvinger, hvorav minst 6 må være godkjent for å få adgang til eksamen. En øving blir underkjent dersom besvarelsen er for tynn eller mangelfull. Øvinger levert etter innleveringsfristen kan ikke regnes med at blir godkjent.

De som har vært oppe til eksamen i faget før, trenger ikke gjøre øvingene på nytt. Hvis noen har et tidligere godkjent øvingsopplegg, kontakt instituttkontoret for å ordne det formelle.

Innlevering

Frist for innlevering er fredag kl. 15.00 den uken øvingen blir veiledet.

Merk øvingene med øvingsnummer, navn og gruppenummer. Merk øvingen med "til retting" hvis du ønsker at studass skal rette innleveringen. Det er da forventet at studass kommenterer besvarelsen og påpeker eventuelle feil. La være å gjøre denne merkingen hvis du ikke er interessert i tilbakemeldinger. Studass vil da bare merke øvingen med "godkjent" eller "ikke godkjent".

Øvingene skal leveres i hyller i tredje etasje i nordre lavblokk i Sentralbygg II. Disse er merket med MA0001 og øvingsgruppe. Øvingene leveres ut igjen samme sted.

Øvingstidspunkter og Gruppeinndeling

Øvingene starter i uke 35. <schedule>

<daytitles> Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag</daytitles>
<timeslots> 8:30 - 10:15 | 10:15 - 12:00 | 12:15 - 14:00  </timeslots>
<entry day:Mo start:2 end:2 color:innsida2> BKJ (G21) </entry>
<entry day:Tu start:1 end:1 color:innsida2> ÅBIKJ (S23) </entry>
<entry day:We start:1 end:1 color:innsida2> BGEOL (B23,VE21) </entry>
<entry day:Th start:2 end:2 color:innsida2> BBI, MBIOT5 (KJL21,KJL23,KJL24) </entry>
<entry day:Fr start:0 end:0 color:innsida2> MLREAL (EL Rom G012) </entry>

</schedule>

Gruppe Tid Sted Program (hovedsakelig)
1 Mandag 12.15-14.00 G21 (BKJ)
2 Tirsdag 10:15-12.00 S23 (ÅBIKJ)
3 Onsdag 10.15-12.00 B23 (BGEOL)
4 Torsdag 12.15-14.00 KJL21 (BBI)
5 Torsdag 12.15-14.00 KJL24 (BBI)
6 Torsdag 12.15-14.00 KJL23 (BBI/MBIOT5)
7 Fredag 8.30-10.15 G012 (MLREAL)

Gruppeinndelingen finner du her. Dersom du ønsker å bytte øvingsgruppe, må det avklares med studassen i gruppen du ønsker å bytte til. Det er ikke mulig å bytte til noen av de tre tordagsgruppene, men det oppfordres til at noen bytter fra disse gruppene ettersom de er litt større enn de andre.

Øvinger

nr. Veiledes uke Øving Frist Løsningsforslag Kommentarer
1 35 øving1 29. august Den aller siste oppgaven er betraktelig vanskeligere enn de andre. De som ønsker, får ta det som en utfordring.
2 36 1.1: 4a), 6a), 14, 62, 66a), 84a) 5. september 62: se f.eks "completing the square" på wikipedia. 66a): tegn vinkelen på enhetssirkelen, se symmetrien og bruk tabellen på side 8.
3 37 1.2: 2, 27b), 36, 56, 57a), 70a), 84b) 12. september
3 37 1.2: 5, 6, 16, 17, 25, 37, 58, 59, 64, 72, 81d), 82 c)e), 83 b) Ekstra oppgaver, ikke lever inn
4 38 1.3: 1, 5, 14, 18, 19, 2.1: 16, 17 19. september
4 38 1.3: 24, 28, 32, 34, 43, 83, 2.1: 28, 56 Ekstra oppgaver, ikke lever inn
5 39 2.1: 1, 2, 4, 19, 37, 53, 65 26. september
5 39 2.1: 13, 14, 18, 20, 30, 32, 59, 76 Ekstra oppgaver, ikke lever inn
6 40 2.2: 18,20,30,32,50,62,76 3. oktober
6 40 2.2: 19,31,59,77,91,103, Ekstra oppgaver, ikke lever inn
7 41 3.1: 2,23; 3.2: 8; 3.3: 1,21; 3.4: 7; 3.5: 5 10. oktober
7 41 3: 3.1: 11,31,47,51; 3.2: 21,27,41,47;3.3:5,15; 3.4: 3,15; 3.5: 3 Ekstra oppgaver, ikke lever inn
8 42 4.1: 9 4.2: 2,10 4.3: 2,18 4.4: 6,76 17. oktober
8 42 4: 4.1: 1,23,39; 4.2:11,27;4.3: 1,53; 4.4: 3,5; Ekstra oppgaver, ikke lever inn
9 43 4: 4.5: 15,25 (37);4.6:19, 60 (41); 4.7:5,9 (35,43,73); 4.8: 1,9 (11); 24. oktober
10 44 5: 5.2: 3,9 (29);5.3: 35 (27); 5.5: 15,25 (39,41,45,51); 31. oktober
11 45 5: 5.8: 5,21,49,63 (29, 73) 7. november
12 46 6: 6.1: 5,18,35; 6.2: 53,63,77; 14. november
2018-02-16, Hallvard Norheim Bø