Midtsemesterprøve

Fasit og resultater

Tid og sted

Tid:

  • Tirsdag 7. oktober, kl 14:15-15:45

Sted:

  • Etternavn A-J: Auditorium S7
  • Etternavn K-Å: Auditorium R5

Materiale: Pensum fra kapitel 1 og 2

Tilrettelegging

For å få tilrettelegging av eksamen må du søke om dette innen de gitte fristene.

Studenter med krav om tilrettelegging skal melde inn behov ved instituttkontoret senest 4 virkedager før prøven skal holdes. Fordi prøven bare teller positivt er oppmøte ikke obligatorisk. Av praktiske og finansielle grunner ber vi derfor om varsel for å unngå tilrettelegging til studenter som ikke har tenkt å møte til prøven.

  • Telefon: 735 91661
  • Epost: eksamen@math.ntnu.no

Se også om tilrettelegging ved eksamen her: https://innsida.ntnu.no/tilrettelegging

NB! Fordi semesterprøven varer i 90 minutter gis det 20 minutter for enkelt forlenget tid og 40 minutter for dobbelt forlenget tid.

Tillatte hjelpemidler

Hjelpemiddelkode A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler, samt kalkulator.

Generelt

Semesterprøven er 20% av den endelige karakteren, men teller kun i positiv retning. Husk legitimasjon!

2018-02-16, Hallvard Norheim Bø