Fremdriftsplan

Uke Tema Kapittel (fra læreboka) Kommentarer
34 Gjennomgang av hele pensum. De reelle tall og deres egenskaper, tallmengder og absoluttverdi. Linjer og sirkler i planet. Trigonometri. 1.1-7.6
35 De reelle tall og deres egenskaper, tallmengder og absoluttverdi. Linjer og sirkler i planet. Trigonometri. Potenser og logaritmer. 1.1
36 Funksjonsbegrepet. Elementære funksjoner: polynomer, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner. Inverse funksjoner. Trigonometriske funksjoner. 1.2
37 Grafer of transformasjoner av funksjoner. Modelering av populasjon vekst 1.3, 2.1
38 Tallfølger og deres grensverdier. Rekursjoner og grenseverdier. 2.2
39 Grenser of kontinuitet. 3.1-3.5
40 Derivasjon, Regneregler for derivasjon: Potensregelen, kjernereglen, implisitt derivasjon, koblede hastigheter (related rates), høyere ordens deriverte. Repetisjon. 4.1-4.4
41 Derivasjon av trig., eksponential, inverse, log-funksjoner, Linære approksimasjon Tirsdag: Midtsemesterprøve 14:15-15:45 Etternavn A-J: S7, K-Å: R5 4.5-4.8
42 Monotonisitet, Asymptoter, L'Hopitals regel 5.2, 5.3.3, 5.5
43 Antiderivasjon, Semesterprøven fra 2013 5.8
44 Bestemt integral, Riemann integral, Fundamentalteoremet for integral regning, ubestemt integral 6.1, 6.2
45 Anvendelser av integrasjon: areal, endring av størrelse, middelverdier, volum 6.3
46 Lengde av kurver, Uekte integraler, midtpunkt reglen, Taylorpolynom 6.3, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 7.6.2
47
2014-11-11, John Erik Fornæss