MA0001 Brukerkurs i matematikk A. Høst 2014

Faginformasjon

Studiehåndboken

Her er en lenke til emnebeskrivelsen i studiehåndboken.

Lærebok

 • Calculus for Biology and Medicine, 3. utgave av Claudia Neuhauser

Pensumliste

Kommer etterhvert. Det vil ikke bli store forandringer sammenlignet med fjorårets pensum.

Fjorårets pensum:

 • Kapittel 1: Hele, med unntak av 1.1.6.
 • Kapittel 2: Hele, men 2.3.1 - 2.3.4 betraktes som eksempler.
 • Kapittel 3: Hele.
 • Kapittel 4: Hele.
 • Kapittel 5: 5.2, 5.3.3, 5.5 og 5.8.
 • Kapittel 6: Hele.
 • Kapittel 7: 7.4.1, 7.5.1 frem til (men ikke med) "Error Bound for the Midtpoint Rule", 7.6.1, 7.6.2

Eksamen

 • Skriftlig, teller 80/100.
 • Semesterprøve, teller 20/100. (Oktober 7, 14:00-16:00)
 • Beskjed angående midtsemester: En del studenter har krav på spesiell tilrettelegging ved eksamen, og de som har fått innvilget dette av eksamenskontoret har også krav på tilrettelegging ved midtsemester. Mer info om prosedyre rundt tilrettelegging finnes her: https://innsida.ntnu.no/tilrettelegging Dersom du har fått innvilget dette må du gi beskjed om hvilken tilrettelegging du skal ha til eksamen@math.ntnu.no. Dette gjelder kun midtsemester og ved ordinær eksamen vil dette gå av seg selv.
 • Eksamensdato: 9. desember 2014
 • Sted: Vil bli annonsert her.
 • Tillatte hjelpemidler: kode A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt. (For kalkulatorer gjelder imidlertid noen krav, se her for mer informasjon).
 • Øvingsopplegget må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.
2014-09-11, John Erik Fornæss