Tidligere eksamenssett til slutteksamen

løsningsforslag.

2010-11-23, Lisa Lorentzen