Øvinger

  • Det er 12 skriftlige øvinger i faget. Øving 0 og øving 11 blir ikke veiledet og skal ikke leveres inn. Øving 1-10 blir veiledet i grupper. 7 av disse 10 må være godkjent for å få adgang til slutteksamen. Endring: Heller ikke øving 1 skal veiledes og leveres inn. 6 av de 9 øvingene 2-10 må være godkjent for å få adgang til eksamen.
  • Øvingene blir gitt på denne siden hver tirsdag ettermiddag, første gang tirsdag 18.08.
  • Veiledning i grupper foregår uken etter at øvingen er gitt (se tempoplan). Det er viktig at dere har regnet så mye dere klarer av øvingen før dere møter til veiledning.
  • Innleveringssted: I merket hylle i Nordre Lavblokk, 3. etasje (eller i veiledningstimene). Merk besvarelsene med MA0001, øvingsnummer, navn og gruppenummer!
  • Innleveringsfrist: klokken 12:30 dagen etter veiledning. Fra og med øving 5: innleveringfrist: klokken 12:30 to dager etter veiledning. (For dem med veiledning torsdag og fredag, er innleveringsfristen på mandag.) Øvinger levert etter fristen vil ikke bli godkjent.
  • Utlevering av rettet øving: Samme sted som innleveringen, eller i veiledningstimene.

Bare for registrerte poststudenter (fjernstudenter): Besvarelsen sendes til

NTNU, Institutt for matematiske fag, 7491 Trondheim.

Merk konvolutten MA0001. Konvolutten må være poststemplet seinest lørdag samme uka som øvingen gis. Husk å skrive MA0001, øvingsnummer, navn, adresse og e-post-adresse på besvarelsen. Besvarelsen kan også sendes som telefaks, nr. 73593524. Fristen er da onsdag kl. 14 samme uke som de andre studentene leverer.

Ta kontakt med Inger Seehuus (e-post), tlf. 73591880, for å registrere deg som poststudent.

Øving Veiledning uke Oppgaver Løsningsforslag
0 Ingen Læreboka side 14-17: Oppgave nr 3c, 3d, 4c, 4d, 5a, 6b, 6d, 9, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 46, 53a, 53b, 56, 62, 63a, 69, 70, 71, 72, 73c, 74b
1 Ingen Læreboka side 14-17: Oppgave nr 76b, 78a, 80a, 81a, 82c, 83c, 84a,b
Læreboka side 43-48: Oppgave nr 31, 32, 37, 43, 44, 54, 68
2 37 Læreboka side 43-48: Oppgave nr 63, 67, 70, 74, 75, 78, 83, 95, 96,98
Læreboka side 77-80: Oppgave nr 5, 11
(du behøver ikke besvare spørsmålet "Why" i 11a)
(OBS! Oppgavesettet er endret. Har du regnet det opprinnelige settet istedenfor dette, er det naturligvis helt OK.)
3 38 Læreboka side 69-77: 35, 43, 47, 57, 74, 84, 86, 87
Læreboka side 87-89: 20
Læreboka side 99-101: 32, 59.
4 39 Læreboka side 87-89: 57, 75.
Læreboka side 99-101: 105.
Læreboka side 112-113: 21, 52a.
Læreboka side 127-128: 7, 18, 31, 52, 53.
Læreboka side 137-138: 5, 11, 28.
Læreboka side 148: 3, 4, 9.
5 40 Læreboka side 152-153: 9.
Læreboka side 160-162: 13, 17.
Læreboka side 177-179: 15, 21, 32, 41, 43, 45.
Læreboka side 183-186: 5, 11, 39, 73.
6 42 Læreboka side 192-194: 8, 27, 55, 67, 83, 93.
Læreboka side 208-211: 15, 43, 59, 69, 71.
Læreboka side 215-216: 9, 49, 63, 73.
Læreboka side 221-223: 3, 35, 61, 65.
7 43 Læreboka side 233-234: 6, 11, 67, 75.
Læreboka side 241-242: 3, 31, 39, 45, 49.
Læreboka side 243-244: 19, 21, 29.
8 44 Læreboka side 259-261: 26, 27, 33, 36, 49, 52.
Læreboka side 287-288: 13.
Læreboka side 296-298: 1, 3, 15, 17, 22
9 45 Læreboka side 307-308: 1, 9, 13, 17, 21, 25, 31, 35, 37, 45, 57.
Læreboka side 330-332: 15, 65, 66.
Læreboka side 355-358: 9, 17.
10 46 Læreboka side 355-358: 28, 29, 32, 37, 43, 51, 74, 75, 80.
Læreboka side 371-374: 1, 35, 97, 101.
11 Ingen Læreboka side 371-374: 67, 123.
Læreboka side 392-394: 5, 13, 20, 21, 27, 28, 37, 43, 49.
Læreboka side 395-396: 1.
2012-08-30, tesfahun