Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
focm2014 [2015-01-04]
elenac [List of speakers]
focm2014 [2015-01-04] (nåværende versjon)
elenac [List of speakers]
Linje 24: Linje 24:
   * **Charles Curry**, NTNU, Trondheim.   * **Charles Curry**, NTNU, Trondheim.
   * **Nicolas Borda**, ​   * **Nicolas Borda**, ​
-  * **Ari Stern**, {{:​tma4212:​2015v:​sternfocm.pdf|}}+  * **Ari Stern**, Washington University in St. Luis, {{:​tma4212:​2015v:​sternfocm.pdf|}}
  
  
2015-01-04, Elena Celledoni