Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
emner [2019-06-17]
hallvabo nytt navn
emner [2019-06-27] (nåværende versjon)
hallvabo forberedende kurs sommer 2019
Linje 194: Linje 194:
 ==== Sommerkurs 2019 ====  ==== Sommerkurs 2019 ==== 
 ^ Juli 2019          | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​opptak/​forkursimatematikk|Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene]] ​ | ^ Juli 2019          | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​opptak/​forkursimatematikk|Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene]] ​ |
 +^ 5.-15. august 2019  | [[:​tma4110:​2019h:​forkurs:​|Forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninger]] ​                                         |
 ^ 5.-9. august 2019  | [[:​tma4120:​2019h:​forkurs:​|Forberedende kurs i Laplace-transformasjoner og kompleks analyse]] ​                    | ^ 5.-9. august 2019  | [[:​tma4120:​2019h:​forkurs:​|Forberedende kurs i Laplace-transformasjoner og kompleks analyse]] ​                    |
 ^ 5.-9. august 2019  | [[:​oppfrisk:​2019:​|Oppfriskningskurs i matematikk]] ​                                                              | ^ 5.-9. august 2019  | [[:​oppfrisk:​2019:​|Oppfriskningskurs i matematikk]] ​                                                              |
- 
-==== Sommerkurs 2018 ====  
-^ Juli 2018           | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​sommerkursmatematikk/​forkurs-i-matematikk|Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene]] ​ | 
-^ 6.-14. august 2018  | [[:​tma4110:​2018h:​forkurs:​|Forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninger]] ​                                         | 
-^ 6.-10. august 2018  | [[:​tma4120:​2018h:​forkurs:​|Forberedende kurs i kompleks analyse]] ​                                                                | 
-^ 6.-10. august 2018  | [[:​oppfrisk:​2018:​|Oppfriskningskurs i matematikk]] ​                                                                              | 
  
 \\ \\
2019-06-27, Hallvard Norheim Bø