Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
emner [2019-05-10]
hallvabo h19
emner [2019-08-06] (nåværende versjon)
hallvabo ma3402 navnebytte
Linje 87: Linje 87:
 ^ [[:​ma3203|MA3203]] ​     |  V2019  | [[:​ma3203|Ringteori]] ​                                              | ^ [[:​ma3203|MA3203]] ​     |  V2019  | [[:​ma3203|Ringteori]] ​                                              |
 ^ [[:​ma3204|MA3204]] ​     |  H2019  | [[:​ma3204|Homologisk algebra]] ​                                     | ^ [[:​ma3204|MA3204]] ​     |  H2019  | [[:​ma3204|Homologisk algebra]] ​                                     |
-^ [[:​ma3402|MA3402]] ​     |  H2019  | [[:ma3402|Analyse ​på mangfoldigheter]] ​                             |+^ [[:​ma3402|MA3402]] ​     |  H2019  | [[:ma3402|Differensialformer ​på mangfoldigheter]] ​                  ​|
 ^ [[:​ma3403|MA3403]] ​     |  H2019  | [[:​ma3403|Algebraisk topologi I]]                                   | ^ [[:​ma3403|MA3403]] ​     |  H2019  | [[:​ma3403|Algebraisk topologi I]]                                   |
 ^ [[:​ma3407|MA3407]] ​     | V2019   | [[:​ma3407|Introduksjon til Lie-teori]] ​                             | ^ [[:​ma3407|MA3407]] ​     | V2019   | [[:​ma3407|Introduksjon til Lie-teori]] ​                             |
Linje 144: Linje 144:
 ^ [[:​tma4268|TMA4268]] ​ |  V2019  | [[:​tma4268|Statistisk læring]] ​                                                      | ^ [[:​tma4268|TMA4268]] ​ |  V2019  | [[:​tma4268|Statistisk læring]] ​                                                      |
 ^ [[:​tma4275|TMA4275]] ​ |  V2019  | [[:​tma4275|Levetidsanalyse]] ​                                                        | ^ [[:​tma4275|TMA4275]] ​ |  V2019  | [[:​tma4275|Levetidsanalyse]] ​                                                        |
-^ [[:​tma4280|TMA4280]] ​ |  V2019  | [[:​tma4280|Superdatamaskiner,​ innføring i bruk]] ​                                    | 
 ^ [[:​tma4285|TMA4285]] ​ |  H2019  | [[:​tma4285|Tidsrekkemodeller]] ​                                                      | ^ [[:​tma4285|TMA4285]] ​ |  H2019  | [[:​tma4285|Tidsrekkemodeller]] ​                                                      |
 ^ [[:​tma4295|TMA4295]] ​ |  H2019  | [[:​tma4295|Statistisk inferens]] ​                                                    | ^ [[:​tma4295|TMA4295]] ​ |  H2019  | [[:​tma4295|Statistisk inferens]] ​                                                    |
Linje 194: Linje 193:
 ==== Sommerkurs 2019 ====  ==== Sommerkurs 2019 ==== 
 ^ Juli 2019          | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​opptak/​forkursimatematikk|Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene]] ​ | ^ Juli 2019          | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​opptak/​forkursimatematikk|Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene]] ​ |
-^ 5.-9. august 2019  | [[:​oppfrisk:​2019:​|Oppfriskningskurs i matematikk]] ​                                                                              | +^ 5.-15. august 2019  | [[:tma4110:2019h:​forkurs:​|Forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninger]] ​                                         | 
- +5.-9. august ​2019  | [[:tma4120:2019h:​forkurs:​|Forberedende kurs i Laplace-transformasjoner og kompleks analyse]] ​                    ​
-==== Sommerkurs 2018 ====  +5.-9. august ​2019  | [[:​oppfrisk:​2019:​|Oppfriskningskurs i matematikk]] ​                                                              ​|
-^ Juli 2018           | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​sommerkursmatematikk/​forkurs-i-matematikk|Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene]] ​ | +
-^ 6.-14. august 2018  | [[:tma4110:2018h:​forkurs:​|Forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninger]] ​                                         | +
-6.-10. august ​2018  | [[:tma4120:2018h:​forkurs:​|Forberedende kurs i kompleks analyse]] ​                                                                ​+
-6.-10. august ​2018  | [[:​oppfrisk:​2018:​|Oppfriskningskurs i matematikk]] ​                                                                              ​|+
  
 \\ \\
2019-05-10, Hallvard Norheim Bø