Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
emner [2019-05-10]
hallvabo h19
emner [2019-05-10] (nåværende versjon)
hallvabo h19
Linje 110: Linje 110:
 ===== Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim ===== ===== Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim =====
  
-^ [[:​tma4100|TMA4100]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4100|Matematikk 1]]                                                            |+^ [[:​tma4100|TMA4100]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4100|Matematikk 1]]                                                            |
 ^ [[:​tma4105|TMA4105]] ​ |  V2019  | [[:​tma4105|Matematikk 2]]                                                            | ^ [[:​tma4105|TMA4105]] ​ |  V2019  | [[:​tma4105|Matematikk 2]]                                                            |
-^ [[:​tma4110|TMA4110]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4110|Matematikk 3]]                                                            |+^ [[:​tma4110|TMA4110]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4110|Matematikk 3]]                                                            |
 ^ [[:​tma4115|TMA4115]] ​ |  V2019  | [[:​tma4115|Matematikk 3]]                                                            | ^ [[:​tma4115|TMA4115]] ​ |  V2019  | [[:​tma4115|Matematikk 3]]                                                            |
-^ [[:​tma4120|TMA4120]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4120|Matematikk 4K]]                                                           |+^ [[:​tma4120|TMA4120]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4120|Matematikk 4K]]                                                           |
 ^ [[:​tma4125|TMA4125]] ​ |  V2019  | [[:​tma4125|Matematikk 4N]]                                                           | ^ [[:​tma4125|TMA4125]] ​ |  V2019  | [[:​tma4125|Matematikk 4N]]                                                           |
-^ [[:​tma4130|TMA4130]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4130|Matematikk 4N]]                                                           | +^ [[:​tma4130|TMA4130]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4130|Matematikk 4N]]                                                           | 
-^ [[:​tma4135|TMA4135]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4135|Matematikk 4D]]                                                           | +^ [[:​tma4135|TMA4135]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4135|Matematikk 4D]]                                                           | 
-^ [[:​tma4140|TMA4140]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4140|Diskret matematikk]] ​                                                     | +^ [[:​tma4140|TMA4140]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4140|Diskret matematikk]] ​                                                     | 
-^ [[:​tma4145|TMA4145]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4145|Lineære metoder]] ​                                                        |+^ [[:​tma4145|TMA4145]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4145|Lineære metoder]] ​                                                        |
 ^ [[:​tma4150|TMA4150]] ​ |  V2019  | [[:​tma4150|Algebra]] ​                                                                | ^ [[:​tma4150|TMA4150]] ​ |  V2019  | [[:​tma4150|Algebra]] ​                                                                |
-^ [[:​tma4160|TMA4160]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4160|Kryptografi]] ​                                                            |+^ [[:​tma4160|TMA4160]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4160|Kryptografi]] ​                                                            |
 ^ [[:​tma4165|TMA4165]] ​ |  V2019  | [[:​tma4165|Differensialligninger og dynamiske systemer]] ​                            | ^ [[:​tma4165|TMA4165]] ​ |  V2019  | [[:​tma4165|Differensialligninger og dynamiske systemer]] ​                            |
 ^ [[:​tma4170|TMA4170]] ​ |  V2019  | [[:​tma4170|Fourieranalyse]] ​                                                         | ^ [[:​tma4170|TMA4170]] ​ |  V2019  | [[:​tma4170|Fourieranalyse]] ​                                                         |
Linje 129: Linje 129:
 ^ [[:​tma4185|TMA4185]] ​ |  V2019  | [[:​tma4185|Kodeteori]] ​                                                              | ^ [[:​tma4185|TMA4185]] ​ |  V2019  | [[:​tma4185|Kodeteori]] ​                                                              |
 ^ [[:​tma4190|TMA4190]] ​ |  V2019  | [[:​tma4190|Introduksjon til topologi]] ​                                              | ^ [[:​tma4190|TMA4190]] ​ |  V2019  | [[:​tma4190|Introduksjon til topologi]] ​                                              |
-^ [[:​tma4195|TMA4195]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4195|Matematisk modellering]] ​                                                 | +^ [[:​tma4195|TMA4195]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4195|Matematisk modellering]] ​                                                 | 
-^ [[:​tma4205|TMA4205]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4205|Numerisk lineær algebra]] ​                                                |+^ [[:​tma4205|TMA4205]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4205|Numerisk lineær algebra]] ​                                                |
 ^ [[:​tma4212|TMA4212]] ​ |  V2019  | [[:​tma4212|Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder]] ​        | ^ [[:​tma4212|TMA4212]] ​ |  V2019  | [[:​tma4212|Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder]] ​        |
-^ [[:​tma4215|TMA4215]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4215|Numerisk matematikk]] ​                                                    | +^ [[:​tma4215|TMA4215]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4215|Numerisk matematikk]] ​                                                    | 
-^ [[:​tma4220|TMA4220]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4220|Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden]] ​ | +^ [[:​tma4220|TMA4220]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4220|Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden]] ​ | 
-^ [[:​tma4225|TMA4225]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4225|Analysens grunnlag]] ​                                                     |+^ [[:​tma4225|TMA4225]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4225|Analysens grunnlag]] ​                                                     |
 ^ [[:​tma4230|TMA4230]] ​ |  V2019  | [[:​tma4230|Funksjonalanalyse]] ​                                                      | ^ [[:​tma4230|TMA4230]] ​ |  V2019  | [[:​tma4230|Funksjonalanalyse]] ​                                                      |
-^ [[:​tma4240|TMA4240]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4240|Statistikk]] ​                                                             |+^ [[:​tma4240|TMA4240]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4240|Statistikk]] ​                                                             |
 ^ [[:​tma4245|TMA4245]] ​ |  V2019  | [[:​tma4245|Statistikk]] ​                                                             | ^ [[:​tma4245|TMA4245]] ​ |  V2019  | [[:​tma4245|Statistikk]] ​                                                             |
 ^ [[:​tma4250|TMA4250]] ​ |  V2019  | [[:​tma4250|Romlig statistikk]] ​                                                      | ^ [[:​tma4250|TMA4250]] ​ |  V2019  | [[:​tma4250|Romlig statistikk]] ​                                                      |
 ^ [[:​tma4255|TMA4255]] ​ |  V2019  | [[:​tma4255|Anvendt statistikk]] ​                                                     | ^ [[:​tma4255|TMA4255]] ​ |  V2019  | [[:​tma4255|Anvendt statistikk]] ​                                                     |
-^ [[:​tma4265|TMA4265]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4265|Stokastisk modellering]] ​                                                 |+^ [[:​tma4265|TMA4265]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4265|Stokastisk modellering]] ​                                                 |
 ^ [[:​tma4267|TMA4267]] ​ |  V2019  | [[:​tma4267|Lineære statistiske modeller]] ​                                           | ^ [[:​tma4267|TMA4267]] ​ |  V2019  | [[:​tma4267|Lineære statistiske modeller]] ​                                           |
 ^ [[:​tma4268|TMA4268]] ​ |  V2019  | [[:​tma4268|Statistisk læring]] ​                                                      | ^ [[:​tma4268|TMA4268]] ​ |  V2019  | [[:​tma4268|Statistisk læring]] ​                                                      |
 ^ [[:​tma4275|TMA4275]] ​ |  V2019  | [[:​tma4275|Levetidsanalyse]] ​                                                        | ^ [[:​tma4275|TMA4275]] ​ |  V2019  | [[:​tma4275|Levetidsanalyse]] ​                                                        |
 ^ [[:​tma4280|TMA4280]] ​ |  V2019  | [[:​tma4280|Superdatamaskiner,​ innføring i bruk]] ​                                    | ^ [[:​tma4280|TMA4280]] ​ |  V2019  | [[:​tma4280|Superdatamaskiner,​ innføring i bruk]] ​                                    |
-^ [[:​tma4285|TMA4285]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4285|Tidsrekkemodeller]] ​                                                      | +^ [[:​tma4285|TMA4285]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4285|Tidsrekkemodeller]] ​                                                      | 
-^ [[:​tma4295|TMA4295]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4295|Statistisk inferens]] ​                                                    |+^ [[:​tma4295|TMA4295]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4295|Statistisk inferens]] ​                                                    |
 ^ [[:​tma4300|TMA4300]] ​ |  V2019  | [[:​tma4300|Beregningskrevende statistiske metoder]] ​                                 | ^ [[:​tma4300|TMA4300]] ​ |  V2019  | [[:​tma4300|Beregningskrevende statistiske metoder]] ​                                 |
-^ [[:​tma4305|TMA4305]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4305|Partielle differensialligninger]] ​                                        |+^ [[:​tma4305|TMA4305]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4305|Partielle differensialligninger]] ​                                        |
 ^ [[:​ma3001|TMA4310]] ​  ​| ​ H2016  | [[:​ma3001|Matematiske emner, videregående kurs (se MA3001)]] ​                        | ^ [[:​ma3001|TMA4310]] ​  ​| ​ H2016  | [[:​ma3001|Matematiske emner, videregående kurs (se MA3001)]] ​                        |
-^ [[:​tma4315|TMA4315]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4315|Generaliserte lineære modeller]] ​                                         |+^ [[:​tma4315|TMA4315]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4315|Generaliserte lineære modeller]] ​                                         |
 ^ [[:​tma4320|TMA4320]] ​ |  V2019  | [[:​tma4320|Introduksjon til vitenskapelige beregninger]] ​                            | ^ [[:​tma4320|TMA4320]] ​ |  V2019  | [[:​tma4320|Introduksjon til vitenskapelige beregninger]] ​                            |
-^ [[:​tma4500|TMA4500]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4500|Industriell matematikk, fordypningsprosjekt]] ​                            | +^ [[:​tma4500|TMA4500]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4500|Industriell matematikk, fordypningsprosjekt]] ​                            | 
-^ [[:​tma4505|TMA4505]] ​ |  ​H2018  | [[:​tma4505|Industriell matematikk, fordypningsemne]] ​                                |+^ [[:​tma4505|TMA4505]] ​ |  ​H2019  | [[:​tma4505|Industriell matematikk, fordypningsemne]] ​                                |
 ^ [[:​tma4850|TMA4850]] ​ |  V2019  | [[:​tma4850|Eksperter i team - Matematikk innen anvendelser]] ​                        | ^ [[:​tma4850|TMA4850]] ​ |  V2019  | [[:​tma4850|Eksperter i team - Matematikk innen anvendelser]] ​                        |
 ^ [[:​tma4851|TMA4851]] ​ |  V2019  | [[:​tma4851|Eksperter i team - Big Data]] ​                                            | ^ [[:​tma4851|TMA4851]] ​ |  V2019  | [[:​tma4851|Eksperter i team - Big Data]] ​                                            |
2019-05-10, Hallvard Norheim Bø