Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Emner gitt ved Institutt for matematiske fag

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene på Gjøvik

Matematikk- og statistikkemner i ingeniørstudiene i Trondheim

Matematikkemner i realfagstudiene i Trondheim

Statistikkemner i realfagstudiene i Trondheim

Matematikk- og statistikkemner i teknologistudiene i Trondheim

TMA4100 H2018 Matematikk 1
TMA4105 V2019 Matematikk 2
TMA4110 H2018 Matematikk 3
TMA4115 V2019 Matematikk 3
TMA4120 H2018 Matematikk 4K
TMA4125 V2019 Matematikk 4N
TMA4130 H2018 Matematikk 4N
TMA4135 H2018 Matematikk 4D
TMA4140 H2018 Diskret matematikk
TMA4145 H2018 Lineære metoder
TMA4150 V2019 Algebra
TMA4160 H2018 Kryptografi
TMA4165 V2019 Differensialligninger og dynamiske systemer
TMA4170 V2019 Fourieranalyse
TMA4175 V2019 Kompleks analyse
TMA4180 V2019 Optimering I
TMA4183 V2019 Optimering II
TMA4185 V2019 Kodeteori
TMA4190 V2019 Introduksjon til topologi
TMA4195 H2018 Matematisk modellering
TMA4205 H2018 Numerisk lineær algebra
TMA4212 V2019 Numerisk løsning av differensialligninger med differansemetoder
TMA4215 H2018 Numerisk matematikk
TMA4220 H2018 Numerisk løsning av partielle differensialligninger med elementmetoden
TMA4225 H2018 Analysens grunnlag
TMA4230 V2019 Funksjonalanalyse
TMA4240 H2018 Statistikk
TMA4245 V2019 Statistikk
TMA4250 V2019 Romlig statistikk
TMA4255 V2019 Anvendt statistikk
TMA4265 H2018 Stokastisk modellering
TMA4267 V2019 Lineære statistiske modeller
TMA4268 V2019 Statistisk læring
TMA4275 V2019 Levetidsanalyse
TMA4280 V2019 Superdatamaskiner, innføring i bruk
TMA4285 H2018 Tidsrekkemodeller
TMA4295 H2018 Statistisk inferens
TMA4300 V2019 Beregningskrevende statistiske metoder
TMA4305 H2018 Partielle differensialligninger
TMA4310 H2016 Matematiske emner, videregående kurs (se MA3001)
TMA4315 H2018 Generaliserte lineære modeller
TMA4320 V2019 Introduksjon til vitenskapelige beregninger
TMA4500 H2018 Industriell matematikk, fordypningsprosjekt
TMA4505 H2018 Industriell matematikk, fordypningsemne
TMA4850 V2019 Eksperter i team - Matematikk innen anvendelser
TMA4851 V2019 Eksperter i team - Big Data
TMA4900 V2019 Matematikk, masteroppgave

Matematikk- og statistikkemner i PhD-studiene i Trondheim

Forkurs, forberedende kurs og oppfriskningskurs

2019-02-15, Hallvard Norheim Bø