Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
emner [2018-06-07]
hallvabo Høsten 2018
emner [2018-06-22] (nåværende versjon)
hallvabo dato forberedende kurs linalg
Linje 28: Linje 28:
 ^ [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA1141|REA1141]] ​   |  H2018  | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA1141|Matematikk 1]]                                                            | ^ [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA1141|REA1141]] ​   |  H2018  | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA1141|Matematikk 1]]                                                            |
 ^ [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA1141F|REA1141F]] ​ |  H2018  | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA1141F|Matematikk 1 (fleksibelt studie)]] ​                                      | ^ [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA1141F|REA1141F]] ​ |  H2018  | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA1141F|Matematikk 1 (fleksibelt studie)]] ​                                      |
-^ REA1151 ​                                                 | H2018   | Matematikk for økonomer ​                                                                                              ​+[[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA1151|REA1151]] ​   ​| H2018   | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA1151|Matematikk for økonomer]]                                                 
-^ REA1151F ​                                                ​| H2018   | Matematikk for økonomer ​                                                                                              ​|+[[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA1151F|REA1151F]]  ​| H2018   | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA1151F|Matematikk for økonomer]]                                                ​|
 ^ [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA2071|REA2071]] ​   |  V2018  | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA2071|Matematikk 2 for bygg og maskin]] ​                                        | ^ [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA2071|REA2071]] ​   |  V2018  | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA2071|Matematikk 2 for bygg og maskin]] ​                                        |
 ^ [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA2071F|REA2071F]] ​ |  V2018  | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA2071F|Matematikk 2 for bygg og maskin (fleksibelt studie)]] ​                   | ^ [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA2071F|REA2071F]] ​ |  V2018  | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​emner/​REA2071F|Matematikk 2 for bygg og maskin (fleksibelt studie)]] ​                   |
Linje 66: Linje 66:
 ^ [[:​ma3203|MA3203]] ​     |  V2018  | [[:​ma3203|Ringteori]] ​                                              | ^ [[:​ma3203|MA3203]] ​     |  V2018  | [[:​ma3203|Ringteori]] ​                                              |
 ^ [[:​ma3204|MA3204]] ​     |  H2018  | [[:​ma3204|Homologisk algebra]] ​                                     | ^ [[:​ma3204|MA3204]] ​     |  H2018  | [[:​ma3204|Homologisk algebra]] ​                                     |
-^ [[:​ma3301|MA3301]] ​     |  H2014  | [[:​ma3301|Beregnbarhets- og kompleksitetsteori]] ​                   | 
 ^ [[:​ma3402|MA3402]] ​     |  H2018  | [[:​ma3402|Analyse på mangfoldigheter]] ​                             | ^ [[:​ma3402|MA3402]] ​     |  H2018  | [[:​ma3402|Analyse på mangfoldigheter]] ​                             |
 ^ [[:​ma3403|MA3403]] ​     |  H2018  | [[:​ma3403|Algebraisk topologi I]]                                   | ^ [[:​ma3403|MA3403]] ​     |  H2018  | [[:​ma3403|Algebraisk topologi I]]                                   |
Linje 102: Linje 101:
 ^ [[:​tma4145|TMA4145]] ​ |  H2018  | [[:​tma4145|Lineære metoder]] ​                                                        | ^ [[:​tma4145|TMA4145]] ​ |  H2018  | [[:​tma4145|Lineære metoder]] ​                                                        |
 ^ [[:​tma4150|TMA4150]] ​ |  V2018  | [[:​tma4150|Algebra]] ​                                                                | ^ [[:​tma4150|TMA4150]] ​ |  V2018  | [[:​tma4150|Algebra]] ​                                                                |
-^ [[:​tma4155|TMA4155]] ​ |  H2014  | [[:​tma4155|Kryptografi,​ introduksjon]] ​                                              | 
 ^ [[:​tma4160|TMA4160]] ​ |  H2018  | [[:​tma4160|Kryptografi]] ​                                                            | ^ [[:​tma4160|TMA4160]] ​ |  H2018  | [[:​tma4160|Kryptografi]] ​                                                            |
 ^ [[:​tma4165|TMA4165]] ​ |  V2018  | [[:​tma4165|Differensialligninger og dynamiske systemer]] ​                            | ^ [[:​tma4165|TMA4165]] ​ |  V2018  | [[:​tma4165|Differensialligninger og dynamiske systemer]] ​                            |
Linje 162: Linje 160:
 ^ [[:​ma8401|MA8401]] ​ |  H2015  | [[:​ma8401|Ikke-lineære dynamiske systemer]] ​                             | ^ [[:​ma8401|MA8401]] ​ |  H2015  | [[:​ma8401|Ikke-lineære dynamiske systemer]] ​                             |
 ^ [[:​ma8402|MA8402]] ​ |  V2016  | [[:​ma8402|Lie-grupper og Lie-algebraer]] ​                                | ^ [[:​ma8402|MA8402]] ​ |  V2016  | [[:​ma8402|Lie-grupper og Lie-algebraer]] ​                                |
-^ [[:​ma8403|MA8403]] ​ |  V2013  | [[:​ma8403|Algebraisk topologi III]]                                      | 
 ^ [[:​ma8404|MA8404]] ​ |  H2017  | [[:​ma8404|Numerisk integrasjon av tidsavhengige differensialligninger]] ​ | ^ [[:​ma8404|MA8404]] ​ |  H2017  | [[:​ma8404|Numerisk integrasjon av tidsavhengige differensialligninger]] ​ |
 ^ [[:​ma8502|MA8502]] ​ |  H2018  | [[:​ma8502|Numerisk løsning av partielle differensialligninger]] ​         | ^ [[:​ma8502|MA8502]] ​ |  H2018  | [[:​ma8502|Numerisk løsning av partielle differensialligninger]] ​         |
Linje 174: Linje 171:
  
 ^ Juli 2018           | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​sommerkursmatematikk/​forkurs-i-matematikk|Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene]] ​ | ^ Juli 2018           | [[https://​www.ntnu.no/​studier/​sommerkursmatematikk/​forkurs-i-matematikk|Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene]] ​ |
 +^ 6.-14. august 2018  | [[:​tma4110:​2018h:​forkurs:​|Forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninger]] ​                                         |
 ^ 6.-10. august 2018  | [[:​tma4120:​2018h:​forkurs:​|Forberedende kurs i kompleks analyse]] ​                                                                | ^ 6.-10. august 2018  | [[:​tma4120:​2018h:​forkurs:​|Forberedende kurs i kompleks analyse]] ​                                                                |
 ^ 6.-10. august 2018  | [[:​oppfrisk:​2018:​|Oppfriskningskurs i matematikk]] ​                                                                              | ^ 6.-10. august 2018  | [[:​oppfrisk:​2018:​|Oppfriskningskurs i matematikk]] ​                                                                              |
2018-06-07, Hallvard Norheim Bø