Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
emner:gammelt [2018-10-10]
hallvabo +ma3105, ma3405, tma4122, tma4123, tma4235, ma8401, ma8402
emner:gammelt [2019-05-10] (nåværende versjon)
hallvabo -ma8403
Linje 60: Linje 60:
 ^ [[:​ma8401|MA8401]] ​ |  H2015  | [[:​ma8401|Ikke-lineære dynamiske systemer]] ​                                                                                        | ^ [[:​ma8401|MA8401]] ​ |  H2015  | [[:​ma8401|Ikke-lineære dynamiske systemer]] ​                                                                                        |
 ^ [[:​ma8402|MA8402]] ​ |  V2016  | [[:​ma8402|Lie-grupper og Lie-algebraer]] ​                                                                                           | ^ [[:​ma8402|MA8402]] ​ |  V2016  | [[:​ma8402|Lie-grupper og Lie-algebraer]] ​                                                                                           |
-^ [[:​ma8403|MA8403]] ​ |  V2013  | [[:​ma8403|Algebraisk topologi III]]                                                                                                 | 
 ^ [[:​ma8500|MA8500]] ​ |         | [[:​ma8500|Geometrisk integrasjon]] ​                                                                                                 | ^ [[:​ma8500|MA8500]] ​ |         | [[:​ma8500|Geometrisk integrasjon]] ​                                                                                                 |
 ^ [[:​ma8501|MA8501]] ​ |  H2003  | [[:​ma8501|Numerisk løsning av ordinære differensialligninger]] ​                                                                     | ^ [[:​ma8501|MA8501]] ​ |  H2003  | [[:​ma8501|Numerisk løsning av ordinære differensialligninger]] ​                                                                     |
2019-05-10, Hallvard Norheim Bø