Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
drift:webflytting [2012-05-04]
hanche [Flytting av websider fra dokuwiki til Liferay]
— (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
-~~NOTOC~~ 
  
-====== Flytting av websider fra dokuwiki til Liferay ====== 
- 
-^    ^ URL  ^ Flyttes til URL  ^ Dato utført | 
-|  1 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​forskning]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​forskning]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-10//​| 
-|  2 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​forskning/​alg]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​algebra]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-10//​| 
-|  3 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​forskning/​an]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​analyse]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-10//​| 
-|  4 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​forskning/​dna]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​dna]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-10//​| 
-|  5 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​forskning/​stat]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​statistikk]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-10//​| 
-|  6 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​forskning/​top/​emner]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​topologi/​emner]] | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-10//​| 
-|  7 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​forskning/​top/​konferanser]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​topologi/​konferanser]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-10//​| 
-|  8 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​forskning/​top/​prosjekt]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​topologi/​prosjekt]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-10//​ | 
-|  9 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​forskning/​top/​seminar/​2011h]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​topologi/​seminar/​2011h]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-10//​| 
-|  10 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​forskning/​top/​seminar]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​topologi/​seminar]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-10//​| 
-|  11 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​forskning/​top]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​topologi]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-10//​ | 
-|  12 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​historie]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​historie]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-10//​| 
-|  13 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​kontakt]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​kontakt]] ​ | (gjort før 10. april. Harald?)| 
-|  14 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​matematikkdagen/​notter]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​matematikkdagen/​notter]] ​ | Kanskje ikke nødvendig? Nei. | 
-|  15 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​matematikkdagen/​reisestipend]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​matematikkdagen/​reisestipend]] ​ | Kanskje ikke nødvendig? Nei. | 
-|  16 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​matematikkdagen]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​matematikkdagen]] ​ | Kanskje ikke nødvendig? Nei. | 
-|  17 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​studier/​jobbmuligheter]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​studier/​jobbmuligheter]] | Finnes på [[http://​wiki.math.ntnu.no/​student/​bachelor/​muligheter]] Skal det eksistere to steder? (Mye jobb med bildene ...) (Nei, vi kan godt klare oss med wiki-utgaven i første omgang.) | 
-|  18 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​studier/​nystudent]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​studier/​nystudent]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-16//​| 
-|  19 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​studier]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​studier]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-16//​| 
-|  20 | [[http://​eksternweb.math.ntnu.no/​uaktuelt]] ​ | [[http://​www.ntnu.no/​web/​imf/​uaktuelt]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-16//​| 
-|  21 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​contact]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​contact]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-16//​| 
-|  22 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​alg/​projects]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​algebra/​projects]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-16//​| 
-|  23 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​alg]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​algebra]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-16//​| 
-|  24 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​an/​news]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​analysis/​news]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-17//​| 
-|  25 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​an/​projects]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​analysis/​projects]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-17//​| 
-|  26 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​an/​research]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​analysis/​research]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-17//​| 
-|  27 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​an/​seminars]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​analysis/​seminars]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-17//​| 
-|  28 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​an/​sprojects]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​analysis/​sprojects]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-17//​| 
-|  29 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​an/​visitors]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​analysis/​visitors]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-16//​| 
-|  30 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​an]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​analysis]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-16//​| 
-|  31 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​dna/​respro]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​dna/​respro]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-23//​| 
-|  32 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​dna]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​dna]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-23//​| 
-|  33 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​spadeace/​links]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​spadeace/​links]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-23//​| 
-|  34 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​spadeace/​participants]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​spadeace/​participants]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-23//​| 
-|  35 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​spadeace]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​spadeace]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-23//​| 
-|  36 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​stat/​projects]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​statistics/​projects]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-23//​| 
-|  37 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​stat/​seminar]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​statistics/​seminar]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-23//​| 
-|  38 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​stat]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​statistics]] ​ | --- //​[[martstr@math.ntnu.no|Martin Strand]] 2012-04-23//​| 
-|  39 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​top/​conf]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​topology/​conf]] | | 
-|  40 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​top/​courses]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​topology/​courses]] ​ | | 
-|  41 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​top/​proj]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​topology/​proj]] ​ | | 
-|  42 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​top/​seminar/​2011f]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​topology/​seminar/​2011f]] ​ | | 
-|  43 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​top/​seminar]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​topology/​seminar]] ​ | | 
-|  44 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​research/​top]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​topology]] ​ | | 
-|  45 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no/​studies]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf/​studies]] ​ | | 
-|  46 | [[http://​externalweb.math.ntnu.no]] ​ | [[http://​www.ntnu.edu/​web/​imf]] ​ | | 
- 
- 
- 
-===== Tips ===== 
- 
-Legger man til ''?​do=export_xhtmlbody''​ bak URL-en i wiki, får man ren XHTML-kode. 
- 
-Fila '​sed':​ 
- 
-  #!/bin/sed -nf 
-  s% title="​[^"​]*"​%%g 
-  s% class="​[^"​]*"​%%g 
-  s% id="​[^"​]*"​%%g 
-  s% name="​[^"​]*"​%%g 
-  s% rel="​nofollow"​%%g 
-  s%<​h1><​a>​%<​h1>​% 
-  s%</​a></​h1>​%</​h1>​% 
-  s%<​div[^>​]*>​%%g 
-  s%</​div>​%%g 
-  p 
- 
-  curl -so - "​$(xsel -b)?​do=export_xhtmlbody"​ | ./sed | xsel -i -b 
- 
-===== TODO ===== 
-  * Sjekke lenker 
-  * Gå gjennom uaktuelt, og kontrollere for lenkeråte der 
-  * Fikse kopling mellom språkene 
-  * Informere gruppene om endringer, spesielt de som tidligere har oppdatert ved å oppdatere en tekstfil eller lignende 
-  * SpaceAce er ikke i menystrukturen 
-  * Bare noen få av DNA-sidene som er der fra før skal over? 
2012-05-04, Harald Hanche-Olsen