Putty

Dersom du sitter hjemme og har lyst til å kjøre noe på markov, eller bare har lyst til å sjekke hvordan det går med noen beregninger som kjører kan det være greit å slippe å dra på Matteland bare for dette. Du kan derfor bruke PuTTy. PuTTy er en gratis ssh klient som fungerer på stort sett samme måte som

 ssh "maskinnavn" 

i terminalen i ubuntu.

Du kan laste ned PuTTy her. Når du har gjort dette og starter PuTTy får du opp et vindu som ser slik ut: .

Dersom du har tenkt å bruke SSH inn på en av maskinene på matteland må du merke av i boksen ved siden av der det står SSH og sørge for at Port står som 22. Når dette er i orden kan du skrive inn;

 username@markov.math.ntnu.no

der det står Host Name(or IP adress). Da vil du få opp en terminal der du blir bedt om å skrive inn passord. Det er da passordet til brukeren din på ntnu. Etter dette har du en åpen terminal inne på markov. Du kan også logge inn på hvilken som helst maskin på matteland, dersom du har(i brudd med reglene) satt på beregninger på null01 over natta og vil sjekke, kan du da bare skrive

username@null01.math.ntnu.no

Det er også mulig å ikke spesifisere brukernavn før du kobler til, da kan du skrive

markov.math.ntnu.no

som host ID/IP adress. Du vil da få opp en terminal der det står login as:, da skriver du inn brukernavn og så passordet ditt på ntnu.

Tilgang til filene på datasalmaskinen hjemmefra

Hvis du ønsker å få tilgang til filene på datasalmaskinene så er det best at du kobler deg til NTNU sitt hjemmeområde. Mer om dette her

For de mer interesserte som er nysjerrige på Putty: les videre! For å laste ned en fil fra markov trenger man noe som heter pscp.exe som man kan laste ned fra her (det er en pakke for putty). Deretter åpner man Windows sin kommandovindu og skriver inn følgende

 set PATH=<path to the pscp.exe file> 

Da har man fortalt kommandovinduet hvor pscp filen er. Eventuelt for de mindre gira å gjøre dette, så kan man komme seg til den mappen der pscp.exe ligger, og kjøre kommandoen som kommer derfra, uten å ha satt PATH først. Følgende kommando skal skrives inn i cmd:

pscp [options] [user@]host:source target

Eksempel:

pscp brukernavn@markov.math.ntnu.no:/Desktop/filnavn.pdf C:\Users\(resten av pathen)\filnavn.pdf
2018-01-09, Mina Spremic