Timeplaner for datasalene

Ta kontakt med drift [at] math [dot] ntnu [dot] no for å reservere datasal.

Timeplan for Nullrommet (380A) – Høsten 2021

Nullrommet benyttes til lesesalsplasser høsten 2021.

Timeplan for Nullrommet (380A) – Høsten 2020

Nullrommet benyttes til lesesalsplasser høsten 2020.

<schedule>

<daytitles>Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag </daytitles>
<timeslots>08.15 | 09.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 </timeslots>
### Høst 2020 ###
### VÅR 2020 ###
##TMA4300, Sara Martino, ticket #6751, fra 23.01 til 16.04 (uke 4-16)
#entry day:Tu start:4 end:5 color:innsida2>TMA4300</entry>
#entry day:Th start:2 end:3 color:innsida2>TMA4300</entry>
##TMA4180 Optimering I, Geir Bogfjellmo, ticket #6732, hele semesteret
#entry day:Th start:8 end:8 color:innsida2>TMA4180</entry>
##TMA4212, Tale Bakken Ulfsby, ticket #6775, hele semesteret
#entry day:Mo start:6 end:7 color:innsida2>TMA4212</entry>
##MA2501, Matthew Tandy, ticket #6813, hele semesteret
#entry day:We start:8 end:9 color:innsida2>MA2501</entry>
#entry day:Th start:1 end:1 color:innsida2>MA2501</entry>
### HØST 2019 ###
##TMA4220 Numerisk løsning av part. diff. med elementmetoden, Tale Bakken Ulfsby, ticket #6525, hele semesteret
#entry day:We start:2 end:3 color:innsida2>TMA4220</entry>

##TMA4315 Generaliserte lineære modeller, Jarle Tufto, ticket #6391, hele semesteret
#entry day:Th start:2 end:3 color:innsida2>TMA4315</entry>
##TMA4285 Tidsrekkemodeller, Jorge Sicacha Parada, ticket #6154, hele semesteret
#entry day:Th start:6 end:6 color:innsida2>TMA4285</entry>
### VÅR 2019 ###

##TMA4300 Beregningskrevende statistiske metoder, Sara Martino, ticket no. 5599, uke 4, 5, 9, 10, 13 og 14

#entry day:Tu start:2 end:3 color:innsida2>TMA4300</entry> #uke 4,5,9,10,14
#entry day:Fr start:2 end:3 color:innsida2>TMA4300</entry> #uke 4,5,9,10,14
#entry day:Th start:4 end:5 color:innsida2>TMA4300</entry> #uke 13

##MA2501 Numeriske metoder, Tale Bakken Ulfsby, ticket no. 5654, hele semesteret
#entry day:Th start:0 end:3 color:innsida2>MA2501</entry>

##TMA4212 Numerisk  løsning av differensialligninger med differansemetoder, Abdullah Abdulhaque, ticket no. 5675, hele semesteret
#entry day:We start:2 end:3 color:innsida2>TMA4212</entry>
##TMA4212 Numerisk  løsning av differensialligninger med differansemetoder, Sølve Eidnes, ticket no. 5837, uke 11, 12, 13
#entry day:We start:8 end:9 color:innsida2>TMA4212</entry>

</schedule>

Timeplan for Banachrommet (380B) – Høsten 2021

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15
09:15  
10:15  
11:15   TMA4315
12:15  
13:15  
14:15  
15:15  
16:15  
17:15  
18:15  
19:15  

Timeplan for Banachrommet (380B) – Høsten 2020

<schedule>

<daytitles>Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag</daytitles>
#daytitles>Mandag 06/03 | Tirsdag 07/03 | Onsdag 08/03 | Torsdag 09/03 | Fredag 10/03 </daytitles> #UKE10
#daytitles>Mandag 20/03 | Tirsdag 21/03 | Onsdag 22/03 | Torsdag 23/03 | Fredag 24/03 </daytitles> #UKE12
<timeslots>08.15 | 09.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | 17.15 | 18.15 | 19.15 </timeslots>

#TMA4315 Generaliserte lineære modeller, Jarle Tufto, ticket NTNU0153299

<entry day:We start:3 end:3 color:ntnu2>TMA4315</entry>

#TMA4195 Matematisk modellering, Espen Robstad Jakobsen, uke 45, ticket no 4156

#entry day:Th start:4 end:4 color:ntnu2>TMA4195</entry>
#TMA4280 Superdatamaskiner, Aurelien Larcher, vår 2017, uke 4-14 og uke 16, ticket no 3233
#entry day:We start:9 end:10 color:innsida2>TMA4280</entry>

#TMA4280 Superdatamaskiner, Aurelien Larcher, vår 2018, ticket no 4701, uke 18, mandag 30.april
#entry day:Mo start:5 end:7 color:innsida2>TMA4280</entry>
#TMA4280 Superdatamaskiner, Aurelien Larcher, vår 2018, ticket no 4568
#entry day:Fr start:5 end:6 color:innsida2>TMA4280 \\ (23. februar)</entry>

#TMA4212 Numdiff, Sølve Eidnes, 21/3 (uke 12), ticket no 3417
#entry day:Tu start:2 end:3 color:innsida2>TMA4212</entry> #uke12

##TMA4195 Matematisk modellering, Markus Grasmair, ticket no.5396, uke 45+46
#entry day:Th start:2 end:4 color:innsida2>TMA4195</entry> #uke 46

</schedule>

2021-09-27, Torstein Fiskvik