Hjelp til R

R er et programmeringsspråk for å gjøre statistikk på datamaskiner. Det er et OpenSource-prosjekt for å erstatte det kommersielle Splus som instituttet brukte fram til sommeren 2003.

Hvordan kjøre R

R kan du starte ved å skrive R fra kommandolinja (husk stor bokstav) fra hvilken som helst maskin. R kan også kjøres fra emacs, da bruker du programpakken ESS - Emacs Speaks Statistics (tast M-x R i emacs for å starte R derifra). Husk at dersom du skal kjøre beregningen som tar fra noen minutter eller mer, så må du starte dem med nice, det vil si at du skriver nice foran på kommandolinja. Skal du kjøre via emacs, må du også starte emacs nice.

Hvor kan jeg kjøre R?

Vi har R installert på alle våre maskiner. Vi anbefaler at du kjører på den maskin du sitter på (nullrommet eller på banachrommet), hvis ikke anbefaler vi beregningsserveren markov.

Lange beregninger

Husk at beregninger som tar noen minutter bør kjøres nice, dette for å ikke stjele cpu-tid fra andre.

Å kjøre beregningen nice, vil medføre at beregningstiden blir ørlitegrann lengre. Men det er fordi vi vil at program som er interaktive (som pine og emacs) skal få kjøre fortest mulig, da dette har mest å si for hvor raskt andre brukere opplever datamaskinene.

Programmet top

Mens du kjører beregninger, kan det anbefales å følge med på hvor mye cpu-tid du får med programmet top. Skriv 'top' fra kommandolinja på samme maskin du kjører R på, og se hvordan det går. Du ser også hvor mye cpu-tid din beregning får i forhold til andre jobber.

R-pakker

Du kan selv installere R-pakker på datasalene. Pakkene havner da hjemmekatalogen din, i mappen R/library. Du kan gjøre dette på flere måter, for eksempel:

Alternativ 1

Dersom du får feilmelding om at en pakke "could not be loaded", betyr det at pakken du prøver å installere avhenger av en annen pakke, og at du må installere denne først.

Alternativ 2

  • Start R
  • Kjør kommandoen install.packages(), og velg land og pakkenavn fra vinduet som kommer opp

Eventuelt kan du bruke kommandoen install.packages("pakkenavn",dependencies=TRUE) for å laste ned den ønskede pakken direkte, og alle pakkene den avhenger av.

2009-12-01, Per Kristian Hove