Hjelp til Matlab

Artiklene under er noe utdaterte, men de tjener likevel som brukbare introduksjoner til Matlab. Det grafiske grensesnittet har blitt mye bedre de siste årene.

Kjøring av matlabprogrammer

Matlab startes fra kommandolinja med kommandoen:

matlab

Dette starter som regel Matlab uten grafisk grensesnitt. Hvis du får opp det grafiske grensesnittet, men ønsker å kjøre Matlab uten, kan du bruke kommandoen:

matlab -nodesktop

Lange beregninger

Dersom du skal kjøre lange beregninger i matlab anbefaler vi deg å gjøre dette ved hjelp av Tmux. På denne måten kan du forlate maskinen og beregningen vil fremdeles kjøre i bakgrunnen. Når du har startet Screen kan du starte matlab med kommandoen matlab -nodesktop som nevnt ovenfor. Deretter kan du navigere deg fram til mappen scriptet ligger i og kjøre det med å skrive navnet på scriptet (uten .m-filetternavn).

Dersom du er avhengig av å lagre resultatet er det mulig å gjøre dette med Matlab-funksjonen:

save('filnavn.mat','variabel1','variabel2') % fnuttene skal være med!

Dersom du f.eks. bare er interessert i å lagre et (eller flere) plot eller figurer kan følgende funksjoner være nyttig:

gcf           % håndtak til gjeldende figur
print(...)    % avansert funksjon  som lar deg lagre en figur i et gitt format
saveas(...)   % litt enklere utgave av saveas

Du kan lese mer om syntaks og funksjonalitet for disse kommandoene med å skrive

help funksjon

inne i Matlab.

2022-09-19, Per Kristian Hove