En Introduksjon til LaTeX

Gode dokumenter for nybegynnere

Dersom du er helt nybegynner i LaTeX anbefales det å lese følgende dokument:

Dette dokumentet tar deg igjennom prosessen å opprette ditt første LaTeX-dokument.

LES DETTE OM DU TENKER Å OVERFØRE ET DOKUMENT MELLOM WINDOWS OG UBUNTU

Dersom du redigerer et LaTeX-dokument i Windows og så flytter det over i Ubuntu vil du kunne oppleve at bokstavene æ, ø og å forsvinner. Dette skjer fordi Windows og Ubuntu tolker disse bokstavene ulikt (bruker ulikt tegnsett). Dersom du flytter mye mellom Windows og Ubuntu anbefaler vi derfor at du bruker \ae for æ, \o for ø og \aa for å. Da vil dokumentet ditt virke fint på begge platformer.

  • Åpner du ei fil laget i Windows i Texmaker vil alle æøå-tegn forsvinne.
  • Åpner du ei fil laget i Windows i TexWorks vil alle æøå-tegn bli erstattet med spørsmålstegn.

Dersom du observerer dette må du IKKE LAGRE ELLER KOMPILERE FILEN. Endringen vil da bli permanent og du må gå igjennom hele dokumentet og rette opp / sette inn æøå.

For å gjøre filen din trygg for bruk i Ubuntu kan du åpne den i gedit, velge 'save as' og deretter 'UTF-8' under 'Character encoding'. Filen din kan nå trygt åpnes i både Texworks og TexMaker.

MERK: Nå vil æ, ø og å oppføre seg feil om du overfører filen tilbake til Windows.

MERK: Dersom du bruker editorene vim, emacs eller geany vil du ikke støte på dette problemet.

Maler

Tilleggsinformasjon

Fil Beskrivelse
Amsldoc Matematikk i LaTeX. Obligatorisk lesing.
Beamer For å lage presentasjoner (slides) i LaTeX.
Listings Pen inkludering av kildekode i mange språk.
XYguide Pakke for å lage grafer og diagrammer1).
BibTeX Norsk guide til BibTeX skrevet av og for UiO.
Symbolliste i LaTeX Stor oversikt, 160 sider.
Fire siders sammendrag Symbolsammendrag
Algorithms Pakke for å typesette algoritmer.
Fancyhdr For mer avanserte topp- og bunntekster.
SI units Gir korrekt typesetting av alle tenkelige enheter.
TheoremFor å gjøre justeringer på hvordan teoremer og lignende skal se ut.
SubfigFlere figurer "inni" samme figur

Grafikk

Fil Beskrivelse
TikZ- og PGF-manual Lag flotte figurer i LaTeX med TikZ.
Xfig Brukermanual til Xfig
Figtex2eps Få med LaTeX i xfig-figurene.
Gnuplot Brukermanual til Gnuplot, webside for gnuplot
gptex2eps Få med LaTeX inn i plottene.
laprint LaTeX inn i Matlab-plott, webside

Hjelp til Latex og emacs

Her står det et lite utdrag av noen tips til å kunne jobbe effektivt med latex og emacs.

Fil Innhold
Emacs reference card Kommandooversikt for emacs.
AUCTeX Manual, 83 sider.

Oppstart

Du starter enklest emacs fra kommandolinja. Lag gjerne en katalog til rapporten din (mkdir katalognavn). Inni her skriver du da emacs rapport.tex, gitt at du vil lage en fil som heter rapport.tex. Ved å ha på filendelsen .tex forstår emacs at du skal skrive latex, og skrur på utrolig masse finesser for deg.

Emacs-latex-kommandoer

Environment

Latex-environment (f.eks. en ligning) settes inn med tastekombinasjonen

  C-c C-e 

(C-c vil si at du holder inne control-tasten og trykker på c). Du får da spørsmål om hvilket environment du vil sette inn (og den har også en såkalt fornuftig default, trykk enter for å få det). Avhengig av hvilket environment du vil sette inn, spør den deg om diverse argumenter, vil du ikke skrive dem inn, trykker du bare 'enter'.

Kompilering og visning

Latex-kompilering gjøres med tastekombinasjonen

  C-c C-c 

Denne kombinasjonen gjør egentlig mye mer, avhengig av hva du sannsynligvis vil. Den spør om hvilken kommando den skal kjøre. Her trykker du som regel enter. Fordi hvis du skal kompilere, så er riktig kommando 'latex', og hvis emacs finner ut at du har kompilert en gang siden siste gang du lagret, så er den ikke så dum at den spør om å kompilere, men den spør om du vil kikke på det heller.

1)
Denne anbefalles ikke, bruk heller TikZ for å lage diagrammer, se under på grafikk
2022-10-14, Per Kristian Hove