C-programmering

Introkurs

Skrevet ved instituttet:

Litteratur

Hvor kan jeg programmere i C?

Alle våre maskiner har installert en C-kompilator, så du kan programmere i C hvor som helst. Vi anbefaler at du kjører på arbeidsstasjonen du sitter ved, og du bruker da kompilatoren gcc.

2019-02-27, Per Kristian Hove