SSH-Innlogging

Det kan være mange grunner for at du vil logge deg inn på en PC du ikke sitter ved. Eksempler er:

  • Du skal endre noen filer i hjemmekatalogen din mens du sitter på PC-en hjemme
  • Du skal starte en beregning på Markov (som er beregningsserveren vår).

Om du skal starte en beregning på Markov er du nødt til å bruke ssh.

Bruke ssh under Unix

De fleste operativsystemene som er basert på Unix (f.eks Ubuntu som vi kjører på datasalene) kan bruke ssh direkte fra terminalen. Du åpner da et terminalvindu og skriver

ssh dittbrukernavn@adressen.til.datamaskinen

Dersom du skal logge inn på markov vil dette bli

ssh dittbrukernavn@markov.math.ntnu.no

Merk at dersom du sitter logget inn på datasalen trenger du bare å skrive

ssh markov

siden brukernavnet ditt på datasalen er det samme du bruker på markov.

Bruke ssh under Windows

Under Windows kan du bruke programmet Putty. Når du åpner det får du opp følgende skjermbilde:

Legg så inn adressen til PC-en du vil koble til og trykk "open". Du vil bli bedt om passord i terminalvinduet som dukker opp.

Tilgjengelige maskiner

Du kan koble til alle maskinene på datasalene samt markov som er beregningsserveren vår. Adressene er som følger:

Maskin Adresse
Markov markov.math.ntnu.no
Nullrommet nullXX.math.ntnu.no
Banachrommet banachYY.math.ntnu.no

der XX er et tall mellom 01 og 25, og YY er et tall mellom 01 og 15. Merk at dersom du sitter lokalt på datasalen trenger du ikke etternavnet .math.ntnu.no, du kan enkelt og greit f.eks skrive

ssh null01

for å logge inn på null01.math.ntnu.no.

2019-11-18, Hallvard Norheim Bø