SSH-Innlogging

Det kan være mange grunner for at du vil logge deg inn på en PC du ikke sitter ved. Eksempler er:

  • Du skal endre noen filer i hjemmekatalogen din mens du sitter på PC-en hjemme
  • Du skal starte en beregning på Markov (som er beregningsserveren vår).

Om du skal starte en beregning på Markov er du nødt til å bruke ssh.

Bruke ssh under Unix

De fleste operativsystemene som er basert på Unix kan bruke ssh direkte fra terminalen. Du åpner da et terminalvindu og skriver

ssh dittbrukernavn@adressen.til.datamaskinen

Dersom du skal logge inn på markov vil dette bli

ssh dittbrukernavn@markov.math.ntnu.no

Bruke ssh under Windows

Under Windows kan du bruke programmet Putty. Når du åpner det får du opp følgende skjermbilde:

Legg så inn adressen til PC-en du vil koble til og trykk "open". Du vil bli bedt om passord i terminalvinduet som dukker opp.

2022-10-14, Per Kristian Hove