Bruk av beregningsserveren markov

Datasalmaskinene skal være tilgjengelig for andre når man forlater datasalan, og kan derfor ikke brukes til å kjøre store beregninger. Skal du kjøre beregninger anbefaler vi at du gjør det på vår beregningsserver markov. Dette er mye sikrere enn å bruke datasalmaskiner siden markov veldig sjelden er nede. Ikke minst er markov kjappere en datamaskinene på salen!!!

Logge inn på markov

For å logge inn på markov må vi bruke ssh.

Skal du logge inn på markov fra en datasalmaskin trenger du bare å åpne et terminalvindu og skrive

ssh markov

siden brukernavnet ditt på datasalen er det samme som du bruker på markov. Du er nå i din vanlige ntnu-hjemmemappe, men beregninger du starter fra dette terminalvinduet kjører på markov, ikke på datasalmaskinen du sitter på.

Er du et annet sted må du ha med både ntnu-brukernavnet ditt og adressen til markov. Dersom du bruker et operativsystem som er basert på Unix (f.eks Ubuntu og macOS/OSX) kan du bruke ssh direkte fra terminalen. Åpne et terminalvindu og skriv

ssh dittbrukernavn@markov.math.ntnu.no

Passordet du blir bedt om er det samme som du bruker når du logger inn på datasalmaskinene.

Dersom du bruker Windows må du bruke programmet PuTTY for å logge inn på markov med ssh. Du får da opp et terminalvindu som du kan jobbe videre i. Mer info finner du her.

Tmux

Du er nå logget inn på markov, og har tilgang til hjemmeområdet ditt gjennom terminalen. Men, hvis du starter en beregning nå og logger ut, stoppes prossessene og du får ikke kjørt beregningen. Beregninger kan ta lang tid, og man vil helst kunne logge ut uten at arbeidet blir avbrutt. Screen løser dette problemet for oss. Screen er et program som åpner en ny kommandolinje i kommandolinjen som kan kjøre i bakgrunnen selv om du logger ut. Det eneste du trenger å gjøre er å skrive

tmux

i kommandolinjen (terminalen). Du vil nå se akkurat det samme som før, i tillegg til at du kan se en grønn linje i bunnen som viser at du er inne på en tmux-sesjon. I tillegg vil ikke prosessene du starter nå stoppes ved at du lukker terminalvinduet eller mister forbindelsen til markov. Du kan lese mer om tmux her.

2017-11-30, Mina Spremic