Hvor er datasalene?

Våre to datasaler er i 3. etasje Sentralbygg II, nordre lavblokk. Trappene som er avmerket med rødt leder opp i 3. etasje.

Hele 3. etasje i nordre lavblokk tilhører institutt for matematiske fag. Datasalene er avmerket med blått. Nullrommet og Banachrommet er henholdsvis rom 380A og 380B. Drift sitter i kontortiden på rom 395A avmerket med grønt.

2017-11-08, Mina Spremic