Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

drift:stud:igang:unix_eller_windows [2017-11-08] (nåværende versjon)
minasp opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +====== Unix og Windows ======
 +
 +På studentdatasalene her på institutt for matematiske fag kjører vi Linux på alle maskinene. Det er en Unix-variant. Unix er, fort og upresist forklart, en fellesbetegnelse på mange operativsystemer som er bygget opp etter noen felles prinsipper. Begrepet operativsystem forklares kort i neste avsnitt. Windows er en annen mengde operativsystemer,​ men disse kommer fra ett og samme firma, i motsetning til Unix som det finnes mange både kommersielle og ikke-kommersielle varianter av, fra flere forskjellige aktører.
 +
 +Windows og Unix har det felles at begge er operativsystemer. Et operativsystem er det programmet som "​snakker"​ direkte med datamaskinen. Andre programmer som kjører på datamaskinen "​snakker"​ med datamaskinen gjennom operativsystemet. Operativsystemet gjør det lettere å skrive nye programmer og lettere å kontrollere hva programmer får lov til å gjøre på maskinen og ikke.
 +
 +Av disse praktiske grunnene bruker alle programmer som kjører på datamaskinen operativsystemet. En konsekvens av dette er at et program skrevet for et bestemt operativsystem typisk ikke kan kjøre på et annet operativsystem. Dette betyr at de programmene du er vant med å bruke i Windows ikke nødvendgvis finnes på Unix. Det finnes derimot ofte programmer for Unix som gjør det samme som et Windowsprogram du er vant med, men Unixprogrammet heter gjerne noe annet, og ser ikke likt ut. 
 +
 +Windows og Unix er bygd etter ganske forskjellige prinsipper. Unix er rettet mot brukere med mer avanserte krav enn de som er målgruppen for Windows. Windows er bygd for å være lett å bruke for flest mulig. Med det som mål må flere ting ofres. Blant annet blir mye informasjon skjult for brukeren og valgmulighetene begrenses til det som er "nok for de fleste"​. Grensesnittet i Windows, den måten du kommuniserer med datamaskinen på, er bygget for å være enkelt og mulighetene til å tilpasse grensesnittet til din personlige arbeidsstil og preferanser er veldig begrenset i forhold til på Unix.
 +
 +Unix kan også bruke vindusystemer sånn som Windows gjør. Om du vil bruke et vindusystem eller kommandolinja eller begge er opp til deg. Hva som er best å bruke avhenger av oppgaven. De fleste arbeider med begge, ofte med kommandolinjer inni vinduer i tillegg til grafiske programmer. Kommandolinja lar deg gjøre veldig mye veldig fort, men kommandoene kan virke kryptisk for nye brukere. Unixprogrammene ser annerledes ut og føles litt annerledes å jobbe med enn Windows programmer. Det som er nytt, om du bare har brukt Windows tidligere, er at du kan velge hvordan vindusystemet og programmene skal se ut og oppføre seg. Hvis du ikke har lyst til å bygge ditt eget oppsett, kan du bruke standardoppsettet vi har laget for deg. Standardoppsettet er det du ser etter at du har logget deg inn på en av datasalene våre første gangen.
 +
 +Jeg vil ha mer informasjon om: [[http://​www.linux.org/​|Linux]]
 +
 +===== Hvorfor Unix =====
 +
 +Det er mange, vidt forskjellige grunner til å bruke Unix. Det er her et skille mellom "må bruke" og "har fordeler av å bruke" Unix.
 +
 +De som må ha Unix er de som bruker spesiell maskinvare som ikke støttes av Windows (Mac Os X er også Unix). Windows støtter bare PC og noen håndholdte enheter. Det finnes flere kraftigere maskin-typer enn PC, selv om PCer nå er blitt veldig kapable. Disse stormaskinene brukes gjerne av Matematikere og Fysikere for å gjøre beregninger og simuleringer. Typisk bruker mange samme stormaskinen samtidig. Unix har veldig god støtte for at flere bruker samme maskinen på samtidig. De som bruker stormaskinen sitter typisk ved arbeidsstasjoner,​ oftest PCer og kommuniserer med stormaskinene over nettverket. Denne typen kommunikasjon har Unix veldig god støtte for. I tillegg har vi mer spesielle oppsett, som '​klynger'​ (clustre), som er en samling maskiner som jobber sammen med oppgaver. Dette kan være veldig gunstig, ytelsesmessig sett. Slike oppsett blir bla. brukt i lagingen av filmer, som Titanic, Starwars, Lord of the Rings, The Matrix, og alle animerte filmer, som Monsters inc. og Shrek. Disse clustrene kjører nesten alltid en Unix-variant.
 +
 +Generelle fordeler med Unix er støtte for stormaskiner og flere, samtidige brukere, som nevnt ovenfor. Det er også få begrensninger i Unix, fra kommandolinja kan du løse komplekse problemer raskt og effektivt. Det er også veldig gode muligheter til å automatisere oppgaver. En annen fordel er at mye av programvaren for Unix er helt gratis. Den utvikles gjerne av idealistiske eksperter, som samarbeider over internett. Dette åpne samarbeidet gir gode programmer. Noen av disse er blitt 'de facto' standarder på sitt område. Et eksempel her er '​apache',​ web-programvare som brukes av de fleste web-tjenermaskinene i verden, og mye annet av programvaren som ligger til grunn for internett.
 +
 +===== Hvorfor må jeg lære Unix? =====
 +
 +Du må ikke lære Unix. Vi har et Windowstilbud du kan benytte deg av. Men vi vil anbefale deg å bruke Unix, for vårt Unixtilbud er mye bedre. Selv om det er en liten terskel du må krysse for å begynne å bruke Unix, vil du fort kunne nytte fordelene Unix gir. Arbeidet vil gå litt seinere i begynnelsen,​ men etterhvert som du blir mer kjent med Unix vil du kunne arbeide mye raskere enn i Windows. Du har også større uttrykkskraft i Unix, mengden av operasjoner du kan gjøre er veldig stor og lett utvidbar. Hvis dette ikke er nok motivasjon, vil du kanskje bli motivert av at
 +1) Unixkunnskaper tar seg bra ut på CV-en,
 +2) Mange matematikere bruker Unix (av grunnene nevnt ovenfor).
  
2017-11-08, Mina Spremic