Dropbox

Hva er Dropbox

Dropbox er et program som lar deg synkronisere filer mellom mange PC-er. Det kan for eksempel være nyttig å opprette en Dropbox-mappe i hjemmekatalogen din som du kan synkronisere med en Dropbox-mappe på PC-en hjemme dersom du vil jobbe med et dokument på skolen og hjemme, og vil unngå å maile det til deg selv hele tiden eller ha det på minnepenn.

Dropbox laster opp filen du jobber med til en server på Internett og laster ned den nyeste versjonen når du kobler deg til et annet sted. Slik kan du være rimelig sikker på at du har siste versjon av dokumentet ditt før du starter å skrive. Alt dette skjer automatisk så lenge filen din ligger i Dropbox-mappen og har Internett-tilgang.

Dropbox er installert på begge datasalene våre (null- og banachrommet).

Hvordan setter jeg opp Dropbox?

For å bruke Dropbox trenger du først en Dropbox-konto. Dette får du gratis ved å registrere deg på denne siden.

Deretter går du på "Applications" øverst til venstre, velger "Internet" og deretter "Dropbox" for å starte programmet. Her blir du bedt om å logge inn med kontoen du nettopp laget samt å velge hvor du vil ha Dropbox-mappen din.

Bruke Dropbox til gruppearbeid

En Dropbox-mappe kan deles med andre brukere. Dette kan være svært nyttig dersom flere studenter for eksempel samarbeider om et prosjekt. Dersom en person gjør en endring på en delt fil vil den bli oppdatert hos alle de andre.

For å dele en mappe må først en av gruppemedlemmene opprette en undermappe av Dropbox-mappen sin som for eksempel heter "Gruppearbeid TMA4215". Deretter må du høyreklikke på mappen, velge "Dropbox" og deretter "Share This Folder…".

Du blir nå tatt til Dropbox sine hjemmesider hvor du oppgir hvilke Dropbox-brukere som skal få tilgang til mappen din.

De brukerne som blir gitt tilgang må deretter logge på sin Dropbox-konto og bekrefte tilgangen.

2017-11-08, Mina Spremic