Diverse tips

Dersom du er helt ny til linux og vil ha noen tips kan du gå inn på vår linuxguide her.

Diskforbruk

For at ikke harddiskene som hjemmekatalogene ligger på skal gå full, anbefaler vi alle å ikke sløse med plass. Du kan sjekke ditt eget forbruk med følgende kommando i terminal:

  df -h ~

Forslag for å redusere disk-forbruket

  • Gå gjennom filene dine og se om du har lagret gamle/unødvendige ting. (F.eks. gamle øvinger/løsningsforslag/etc.)
  • Pakk ned kataloger som du vil beholde, men som du sjelden bruker… (bruk programmene tar og gzip).
  • Let etter såkalte "core"-filer (rester etter programmer som ikke har blitt avsluttet skikkelig). Disse kan slettes med god samvittighet (og er vanligvis ganske store).

Søppelbøtten

I ubuntu er det mange måter å slette en fil på. Når du sletter en fil i ubuntu ved å merke den og trykke på delete-knappen, eller ved å høyreklikke på den og velge "Move to trash" (eller "Delete"), blir filen flyttet til søppelbøtten. Det er viktig å være klar over at søppelbøtten er en del av hjemmekatalogen din, så når du sletter en fil på denne måten endres ikke diskforbruket ditt umiddelbart.

For å slette en fil permanent kan du merke filen og trykke på Shift+Delete. Ikke bruke denne metoden med mindre du er helt sikker på at du ikke trenger filen mer. Kommandoen rm i terminal sletter også filer permanent.

Filer som har ligget i søppelbøtten i mer enn en uke blir slettet automatisk for å frigjøre diskplass. Likevel, hvis du har flyttet store filer til søppelbøtten oppfordrer vi deg til å tømme denne så fort som mulig. Det kan du gjøre ved å trykke på søppelbøtteikonet nederst til høyre og velge "Empty trash". Du kan også slette filene fra kommandolinjen med rm. Søppelbøtten finner du i .local/share/Trash i hjemmekatalogen din. Hvis du bare ønsker å få tømt søppelbøtten kan du bare skrive kommandoen

rm -rf ~/.local/share/Trash/files/*

Husk at nå slettes filene permanent.

Markov

Dersom du jobber med et stort prosjekt eller et gruppearbeid hvor dere vil ha noe felles lagringsplass som ikke trenger å ha backup kan du ta kontakt med oss på drift [at] math [dot] ntnu [dot] no så kan vi hjelpe deg med å sette opp et work-område på markov. Det vil ikke blitt tatt backup av work-områder på markov.

gzip

Filer som du ikke bruker ofte anbefaler vi å pakke ned med gzip for å spare plass. Lange tekstfiler kan du få ned i langt under halvparten av original plass. For å pakke filer skriver du gzip filnavn og for å pakke dem ut igjen skriver du gunzip filnavn.gz. For å pakke ned kataloger kan du skrive tar -cvzf katalognavn.tar.gz katalognavn/. For å pakke ut igjen: tar -xvzf katalognavn.tar.gz .

core-filer

Av og til kan det hende at du oppdager filer som heter core eller begynner med ordet core. Disse filene har blitt laget en gang et program du kjørte krasjet, og inneholder all informasjon om hva som var i datamaskinens minne angående programmet som krasjet. Disse filene er ofte store og vi anbefaler alle å slette dem med en gang, med mindre du vet hvordan du skal benytte disse filene.

Hjelp andre steder

Hvis du ønsker flere tips kan vi anbefale:

2020-01-29, Hallvard Norheim Bø